Zájem o výklady Bible Shincheonji roste

Autor
Shincheonji
Datum
24-10-2021 02:49
Zhlédnutí
536


Více než 30 000 lidí se zúčastnilo online seminářů Shincheonji, církve Ježíšovy, svatyně stánku svědectví (předseda Man-hee Lee, dále jen Shincheonji, církev Ježíšova), které se konaly před dvěma měsíci.

Dne 14. srpna se zúčastnilo online semináře Slova asi 14 000 lidí. Předseda Man-Hee Lee pronesl kázání a následně se celkem 22 000 lidí účastnilo seminářů Slova s tématy „Druhý příchod a sklizeň Pána“ a „Dva druhy semene a sklizeň" pořádaných 12 kmeny. Bylo zjištěno, že se účastnilo 1 000 kazatelů na semináři Slova předsedy Lee, kde na ně důrazně apeloval slovy: "Zkontrolujte si fyzické naplnění Zjevení".

Tento seminář Slova je první veřejná událost Shincheonji, církve Ježíšovy po pandemii COVID-19. Účastnilo se tolik lidí, protože se objevil velký zájem o Shincheonji, církev Ježíšovu a o Slovo, které dosvědčuje SCJ.

Z pozorování vyplynulo, že lidé opustili argument, že se jedná bezpodmínečně o sektu a chtěli si zkontrolovat realitu Shincheonji, církve Ježíšovy a její Slovo.

Jeden z důvodů, proč se semináře Slova předsedy Lee mohlo účastnit až 1 000 kazatelů, byla také skutečnost, že to byla bezkontaktní událost. Mohli se tak účastnit, aniž by odhalili svoji identitu. Ve skutečnosti řada lidí říkala: "Mohl jsem se účastnit semináře bez břemene, jelikož to byla bezkontaktní událost a měl jsem do dnes otázky o Shincheonji, církvi Ježíšově a jejich Slově".

Realita je taková, že po COVID-19 mnoho křesťanů hledá dobré Slovo nejen ve svých církvích, ale i online. Díky COVID-19 se vytvořila příležitost, skrze kterou se ze života víry, který byl na základě přátelského vztahu v církvi, mohl stát opět život víry postavený na Slově.

Také to, že několik tisíc účastníků požádalo o navazující vzdělávání skrze tento seminář, ukazuje, že se více rozhodují na základě poslechnutí Slova než veřejného hodnocení.

Mluvčí Shincheonji, církve Ježíšovy řekl: „Přišla éra, kdy v situaci, v které je snadné dostat se ke Slovu Shincheonji online, již neplatí tvrzení "Neposlouchejte, pokud je to Slovo Shincheonji". Nachází se mnoho lidí, kteří se ptají na otázky a poslouchají vzdělávání. Přeji si, aby všichni získali šanci si Slovo poslechnout pořádně a posoudit sami, když si online mohou vše zkontrolovat."


czech@shincheonji.cz


(konec)

Copyright © Shincheonji, církev Ježíšova#Shincheonji #Sinčchondži #Šinčchondži