Přes 3 000 lidí požádalo o následné vzdělávání po online semináři Slova Shincheonji

Autor
Shincheonji
Datum
24-10-2021 02:42
Zhlédnutí
451


Předseda Shincheonji, církve Ježíšovy, Man Hee Lee, pořádal 14. srpna 2021 online seminář Slova. Účastnilo se ho 14 000 lidí, z toho asi 1 000 pastorů. Kázání předával osobně předseda Man Hee Lee.

Na semináři mluvil o procesu přijetí Zjevení a procesu života víry. Vyzýval: "Jelikož vykonávám poslání doručovat fyzické naplnění Zjevení podle toho, jak jsem ho přijal od Ježíše, zkontrolujte si to, prosím." A na tuto výzvu odpovědělo mnoho lidí.

Ze zúčastněných 14 000 zažádalo 3 342 lidí o návazné vzdělávání. Toto online vzdělávání vedlo 12 vedoucích kmenů SCJ a konalo se od 15. do 21. srpna.

Pastorka Kim (55, žena): "Chtěla jsem slyšet slova předsedy ještě jednou. Nevypadá to, že by to byla lež, že na místě, kde se shromáždilo mnoho pastorů, prohlásil, že je poslem poslaný Ježíšem. Jelikož řekl, že bude kázat všechny kapitoly Zjevení, pokud si to pastoři budou přát, chtěla bych si to poslechnout."

Pastor Lee (60, muž): "Uvědomil jsem si a přišel jsem na tři věci, které byly důležité z dnešního semináře. Duchovní síla, duchovní zrak, duchovní jazyk, tyto věci musí být jasné, živé a silné. To, že s takovým porozuměním navrhl pastorům jasné slovo budoucnosti, si přeji, aby to byla jiskra ohně činění pokání (v církvích)."

Pastor Yu (70, muž): "Já jsem Shincheonji vnímal negativně, ale poté, co jsem slyšel kázání o tom, že 'není vůdcem, ale zaslíbeným pastýřem' tak jsem měl srdce si poslechnout více tím, že se zúčastním seminářů, které budou vedeny 12 vedoucími kmenů.“

Současné církve mají starosti o bohoslužby a vzdělávání Bible, kvůli sníženému počtu účastníků po pandemii COVID-19. Z následného hodnocení tohoto semináře vyplývá, že je možné vzdávat bohoslužbu, vzdělávat o životě víry a doručovat evangelium i online, pokud budou lidé věrní jádru Slova a životu víry.

Od ledna do července 2021 se v Koreji účastnilo 78 000 lidí lekcí vzdělávání Bible Shincheonji, církve Ježíšovy, které probíhají online. V online křesťanském misijním centru Sión, které je bezplatným vzděláváním Bible Shincheonji, církve Ježíšovy, se zaregistrovalo 20 000 lidí a účastní se lekcí.

"Tento seminář doručil silnou hlavní zprávu, která byla pro pastory. To, že se přes 3 000 lidí chce učit Slovo, dokazuje, že doteď měli žízeň po Slovu Bible," řekl mluvčí za SCJ. "Hlavně skrze to, že mnoho lidí pocítilo upřímnost zprávy předsedy Lee a požádalo o pokračování, můžeme chápat, že je rozšířen zájem osobně se účastnit a rozlišovat pravdu a lež," dodal na konec.


czech@shincheonji.cz


(konec)

Copyright © Shincheonji, církev Ježíšova#Shincheonji #Sinčchondži #Šinčchondži