Předseda Shincheonji byl v srpnu řečníkem na online semináři pro veřejnost a pastory

Autor
Shincheonji
Datum
03-09-2021 04:06
Zhlédnutí
655

V sobotu 14. srpna 2021 byl předseda Shincheonji, Man Hee Lee, řečníkem online semináře Božího slova pro veřejnost. Byla to první veřejná událost církve po vypuknutí pandemie COVID-19.

Účastníků semináře bylo na 14-tisic, z toho byla přibližně tisícovka pastorů. Předseda Lee kladl důraz na to, aby si všichni ověřovali proroctví Nového zákona, včetně Zjevení Janova a fyzického naplnění.

Skrze seminář předseda Lee vysvětlil proces, jak přijal otevřené Slovo, a věci, které viděl a zažil během života víry. Vysvětlil také proces předání Božího slova a ustanovení 12 kmenů.


"Připravil jsem tohle místo, abych vám řekl o tomhle člověku, o sobě. Pokud nedosvědčím tento obsah, nenaplním své poslání," řekl o důvodu události předseda Lee. "Ve světě jsem nic nedostal a ničím jsem se nevyučil. Ale jako ve Zjevení 10 a jako ve Zj 22:8, jsem se díval na všechny události této knihy Zjevení. Já kromě toho, co jsem viděl a slyšel, kromě Slova té knihy nic nevím," dodal.

Zmínil, že je "člověkem, který se neučil profesi ve světě, nestudoval teologii ani nebyl posvěcen na pastora, ale umí jenom farmařit na vesnici" a dával důraz na to, že do teď doručoval jen to, co viděl a slyšel.

Mluvil o těžkostech, které měl ve Svatyni stánku v Gyeonggi-Do v Gwacheonu během života víry. O důvodu, proč se vrátil do své vesnice, i o tom, jak byl vybrán Ježíšem a odešel z vesnice zpět do Svatyně stánku. Poté, po 3 letech bez místa pro církev, doručoval Boží slovo na hoře a začal historii Shincheonji, církve Ježíšovy.

Předseda Lee dosvědčoval o šelmě ve Zjevení Janově, sedmi poslech nazývaných jako sedm hvězd v Ježíšově ruce, o realitě Nikolaitů, kteří vstoupili do sedmi sborů, o proroctví a fyzickém naplnění Matouše 13 a 24 a podrobně vysvětlil, že Boží zaslíbení se naplňuje.


"Chtěl bych vám oznámit samozřejmě i význam Zjevení, a nejen to, ale i o fyzickém naplnění. Pokud to takto řeknu, tak budu dobrým terčem pro církve, ale pravdu musím říct podle pravdy. Já jsem posel, který byl poslán sborům, aby Ježíš tyto věci dosvědčil sborům," řekl předseda a požádal přítomné o zkontrolování jeho slov podle Bible.

"Zahoďme osobní ego a všichni buďme pokorní a vejděme do Božího slova. Přeji si, abychom se stali těmi, kteří si pro Boha a členy uvědomili dokonalé věci a učili je," dodal na závěr. Na seminář budou navazovat další online semináře v rámci 12 kmenů.


czech@shincheonji.cz


(konec)

Copyright © Shincheonji, církev Ježíšova#Shincheonji #Sinčchondži #Šinčchondži