Svědectví o proroctví a naplnění Zjevení,
Boží nové smlouvy

- Zjevení Janovo 20 -

Archiv seminářů + důležité otázky a odpovědi