Svědectví o proroctví a naplnění Zjevení,
Boží nové smlouvy

- Zjevení Janovo 16 -

Archiv seminářů + důležité otázky a odpovědi