Zásady zpracování osobních údajů

Děkujeme Vám za zájem o zásady zpracování osobních údajů našeho webu www.shincheonji.cz. Rádi Vám poskytneme informace o tom, jak zpracováváme osobní údaje našich uživatelů.

 1. Identita správce osobních údajů

Správcem osobních údajů našich uživatelů je společnost Shincheonji ČR Praha, z.s. (IČ: 09886460) zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl L, vložka 11677. Kontakt na naši společnost je [email protected].

 1. Kategorie osobních údajů, které zpracováváme

Zpracováváme pouze údaje, které jsou nezbytné pro poskytování našich služeb uživatelům našeho webu. Tyto údaje mohou zahrnovat jméno, příjmení, e-mailovou adresu, telefonní číslo a další údaje, které uživatelé dobrovolně poskytnou při registraci na našem webu nebo při komunikaci s námi.

 1. Účel zpracování osobních údajů

Zpracováváme osobní údaje uživatelů za účelem poskytování našich služeb a plnění našich závazků vůči našim uživatelům. Konkrétně zpracováváme osobní údaje pro následující účely:

 • Poskytování informací o našich službách a produktech.
 • Komunikace s uživateli ohledně našich služeb a produktech.
 • Zabezpečení a ochrana našich služeb a systémů.
 • Plnění našich závazků vůči našim uživatelům.
 1. Právní základ zpracování osobních údajů

Právním základem pro zpracování osobních údajů našich uživatelů je naše oprávněný zájem, konkrétně zájem poskytovat naše služby a plnit naše závazky vůči našim uživatelům.

 1. Doba uchovávání osobních údajů

Zpracováváme osobní údaje pouze po dobu, která je nezbytná pro splnění účelu zpracování. Pokud již nejsou nutné, osobní údaje budou vymazány.

 1. Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Jako uživatelé našeho webu máte několik práv v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů. Mezi Vaše práva patří:

 • Právo na přístup k Vašim osobním údajům: Máte právo požadovat informace o tom, jaké osobní údaje zpracováváme a jakým způsobem jsou zpracovávány.
 • Právo na opravu osobních údajů: Máte právo požadovat opravu nepřesných nebo neúplných osobních údajů.
 • Právo na výmaz osobních údajů: Máte právo požadovat výmaz Vašich osobních údajů, pokud již nejsou nutné pro účely, pro které byly shromážděny.
 • Právo na omezení zpracování osobních údajů: Máte právo požádat o omezení zpracování Vašich osobních údajů, pokud je například zpochybněna přesnost osobních údajů.
 • Právo na přenositelnost osobních údajů: Máte právo požadovat, abychom Vám poskytli Vaše osobní údaje, které jsme zpracovávali, v přenositelném formátu.
 • Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů: Máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, pokud jsou zpracovávány na základě našeho oprávněného zájmu.
 • Právo podat stížnost u dozorového úřadu: Pokud máte pocit, že jsou Vaše osobní údaje zpracovávány v rozporu s platnými zákony a předpisy, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu.

Pro více informací o Vašich právech v souvislosti se zpracováním osobních údajů nás prosím kontaktujte na uvedeném e-mailu.

Děkujeme Vám za důvěru, kterou nám projevujete tím, že používáte naše služby.

 

Přejít nahoru