Studenty žurnalistiky zajímá fungování a život v církvi Nové nebe nová země, Shincheonji

Členové církve Nové nebe nová země, Shincheonji na společném výletu, který si užívají. Studenty žurnalistiky zajímá fungování a život v církvi.

Objektivně informovat o jakékoliv situaci ve světě je výzvou a úkolem pro každého novináře. Co se děje v Shincheonji? Zajímá to nejen studenty žurnalistiky. Jaký je život v církvi doopravdy? Vše se dočtete v rozhovoru studenta žurnalistiky Masarykovy univerzity Brno s Jonatanem Hejzlarem, lektorem církve Shincheonji.

1. Z jakého důvodu je podle vás církev označována za sektu?

Když se podíváme na historii křesťanství, tak je těžké najít církev, která by v době svého vzniku nebyla považována za sektu. Vedoucí osobnosti jako apoštol Pavel, Jan Hus nebo Martin Luther byli všichni považováni za sektu. I dnešní etablované církve (Církev Křesťanská společenství, Apoštolská církev, Církev bratrská, a jiné) byly při svém vzniku také považovány za sektu. Je to tedy spíše běžný fenomén.

Naše dodatečná otázka pro studenty žurnalistky:

Z minulosti vidíme, že většinová společnost považovala osobnosti jako apoštola Pavla, Jana Husa, Martina Luthera, ale i dokonce samotného Ježíše za sektu. Co můžeme udělat v dnešní době my, abychom se nedopustili stejných přešlapů jako lidé v minulosti?

2. Jak reagujete na vyjádření bývalých členů vaší církve ohledně zvláštních praktik, které v rámci církve museli plnit?

V dnešní době vyplavalo na povrch velké množství závažných skandálů v různých církvích. Díky Bohu se nic takového v naší církvi zatím nestalo. Zřejmě to nejhorší, co lze najít na naší církvi, se dá charakterizovat slovem „zvláštní praktiky“. Pokud bychom opravdu někomu ublížili, je třeba se za to omluvit a napravit to. Ale i ve svědectví těch, kteří o nás nemluví dobře, často zaznívá, že se jim vlastně nic špatného nestalo a že se k nim všichni vždy chovali velmi přátelsky. Zřejmě by bylo dobré specifikovat, co jsou ony zvláštní praktiky. Viz odpověď na otázku, která se domnívá, že v naší církvi probíhají rituály.

Naše dodatečná otázka pro studenty žurnalistky:

V roce 2020 Rada OSN pro lidská práva vydala report, který se týkal náboženské perzekuce vůči členům Shincheonji. Jeden člen Shincheonji dokonce zemřel poté, co čelil domácímu násilí. V reportu je uvedeno až neuvěřitelné číslo 6000 případů porušování lidských práv počínaje domácím násilím až po vyhazování z práce jenom proto, že se člověk stal věřícím v Shincheonji. Ve stejném roce USCIRF (americká komise pro mezinárodní náboženskou svobodu) apelovala na Jižní Koreu ohledně perzekuce, která se děla vůči členům Shincheonji. Co můžou zástupci médií činit pro to, aby nešířili strach a nenávist, ale aby více zastávali lidská práva a náboženskou svobodu?

3. Skutečně mají Vaši členové stanovené kvóty, kolik nových členů musí přivést?

Děkuji za úžasnou otázku. Ano, před 2000 lety Ježíš stanovil kvótu (chcete-li to tak nazvat), komu je třeba evangelium doručit. Kvótou bylo „všem národům“ (Mt 28:19) a až „na konec země“ (Sk 1:8). Není to slovo řečené jen tak do větru, ale v Mt 25 Ježíš očekává, že každý věřící rozmnoží „svůj talent“ (vašimi slovy stanovil každému věřícímu „kvótu“). Ti, kteří jsou znalí písma dobře vědí, že se nejedná o rozmnožení fyzického majetku, ale v Bibli je vysvětleno, že se jedná o duchovní zlato, jímž je Boží slovo. Na různých místech v Bibli je to řečeno různými způsoby (například v Janovi 15 Ježíš říká, že větev, která neponese ovoce bude vyťata a hozena do ohně). Jelikož bereme všechna Ježíšova slova vážně, žijeme s odhodláním, že doručíme slovo alespoň jednomu dalšímu člověku.

Naše dodatečná otázka pro studenty žurnalistky:

Když se díváme na křesťanství v Evropě, tak vidíme velký odklon od církví. Stáváme se stromem, který nenese ovoce. Co je příčinou? Co činíme jako věřící špatně, že nám Duch Boží nepřidává nové věřící? V čem se liší naše skutky a víra od apoštolů, kteří nesli mnoho ovoce?

4. Jaký je smysl rituálu, při kterém členové sepíší to nejhorší, co jim kdy kdo řekl, aby jim následně tyto věty byly hromadně předčítány?

Žádný takový rituál neexistuje. Co se týká našich tříd, tak kromě studia slova existuje mnoho aktivit (nepovinných), které v rámci studia lektoři a mnohdy i studenti vymýšlí. Pro ty, kteří mají zkušenost se Skautem nebo třeba s team buildingem, je to známé a naše aktivity nejsou nikterak jiné. Otázka zřejmě vyplývá na základě přečtení článku, který byl publikován v médiích. Jak moc je článek objektivní, jistě posoudí každý sám. Reakci na tento článek se můžete dočíst ve vyjádření církve Shincheonji.

5. Proč jsou podle vás články v mainstreamových médiích o vaší církvi dílem Satana?

Toto je mylná představa. Bible nás učí, že jsou dva druhy duchů, a proto nás apoštol Jan nabádá, abychom vždy rozlišovali ducha (1 J 4:1). Ježíš je toho dobrým příkladem, když v Mt 16 vyjevuje Petrovi, že skrze něho působil Satan. Vzhledem k tomu, že Satan může pracovat jak v lidech nevěřících, tak v lidech věřících, tak nemůžeme říci „věřím tomuto pastorovi“ nebo „věřím tomuto článku“, ať už je to pastor nebo článek vydaný naší církví nebo kýmkoliv jiným. V každé situaci je třeba rozlišit, stejně jako to činil Ježíš, zda dané slovo je v souladu s Biblí, a tedy od Boha, anebo zda jde proti Boží vůli, a tedy je dílem Satana.

Naše dodatečná otázka pro studenty žurnalistky:

Abychom rozlišili, co je dobré, a označili to, co je špatné, tak je správné vložit naši důvěru v člověka, článek nebo názor společnosti? Nestává se pak člověk manipulovatelným? Jak můžeme porozumět tomu, co je správné a špatné z Božího pohledu, a co můžeme jako věřící činit, abychom takové porozumění získali?

6. Jaký byl důvod až do roku 2021 nepřiznávat Vaši identitu?

Viz článek o evagelizaci církve.   

7. Proč i dnes, když oslovujete potenciální nové členy, ne vždy uvádíte, že se jedná o Vaši církev?

Totožnost k církvi nikterak netajíme a dáváme vědět ze které jsme církve.

8. Proč byl podle Vás předseda Vaší církve obviněn ze zpronevěry?

Protože jedna z veřejných budov církve byla nesprávně zapsána pod jménem předsedy, a ne pod jménem církve. V rámci rozsáhlého finančního auditu bylo toto jediné pochybení, které bylo odhaleno a po zjištění bylo hned napraveno. Není to, že by náš předseda měl někde schován nějaký vlastní majetek, o kterém by nikdo nevěděl. Podobně jako další církevní představitelé nevlastní žádný majetek ani budovu. Církev mu dovoluje bydlet v jedné z církevních budov, která se rovněž pravidelně využívá k mnoha akcím.

9. Z jakého důvodu jste podle Vás označováni za manipulátory?

To je dobrá otázka, toto by nás také zajímalo. Bylo by dobré zeptat se těch, kteří šíří taková slova, na základě čeho tak usuzují.

Naše dodatečná otázka pro studenty žurnalistky:

Pro člověka pracujících v médiích je velmi důležité a zároveň často obtížné být objektivní a neprezentovat skutečnost zkresleným nebo zmanipulovaným způsobem. Je několik set lidí, kteří se v České republice přidali k Shincheonji a dávají velmi pozitivní svědectví o tom, jak se jejich život změnil k dobrému. Mnoho lidí okolo nich díky pozitivní změně, kterou na nich zpozorovali, se také rozhodli k Shincheonji přidat. Naproti tomu existuje jenom pár lidí, kteří odešli a mluví špatné věci. Jakým způsobem mohou média podávat objektivní pohled na Shincheonji?

10. Je pro členy nutné obětovat jí veškerý volný čas?

Obětovat volný čas to není něco, co byste mohli po lidech vyžadovat. Samozřejmě jsou členové, kteří přichází pouze na bohoslužbu, ale je pravda, že velká většina členů obětuje opravdu mnoho času a úsilí. Jak je to možné? V době, kdy žil Ježíš, to bylo stejné. Ježíš sám i jeho učedníci obětovali opravdu mnoho úsilí a volného času. Dnes si většinou neklademe otázku, proč zahodili svůj život, ale spíše to v nás vzbuzuje respekt a obdiv. Kdykoliv Bůh konal svoje dílo, tak se objevili lidé, kteří riskovali své životy a vložili mnoho úsilí pro rozšíření evangelia. Dobrým příkladem je třeba Jan Hus. Není to něco, k čemu byste mohli lidi donutit, je to něco, co se může pouze objevit, pokud se Boží duch dotkne člověka.

Naše dodatečná otázka pro studenty žurnalistky:

V minulém roce jsme otevřeli vzdělávací centrum pro pastory v České republice a přihlásilo se 40 pastorů. Po celém světě zhruba 12 000 pastorů nebo církví spolupracuje se Shincheonji. Je nespočet svědectví pastorů online, kteří mluví o tom, jak díky slovu Shincheonji zažili velké probuzení ve své církvi, jak mohli porozumět knize Zjevení do hloubky a byli v úžasu nad těmi slovy, přestože předtím prošli studiem i několika teologických škol. Je také řada teologických škol, které učí slovo od Shincheonji, a je řada pastorů a církví, kteří se chtěli připojit k Shincheonji, když viděli, co všechno se děje. Nedávno se 4000 pastorů na Filipínách z různých denominací shromáždilo, aby mohlo poslouchat svědectví předsedy Shincheonji. Na poli náboženství je to něco naprosto nevídaného, co nemá obdoby. Proč myslíte, že o tom média povětšinou mlčí?

11. Jak to, že fakturační adresa církve je uvedena na místě, které slouží 436 firmám jako virtuální sídlo?

Bylo to zřízeno v době covidu, kdy jsme opustili náš hlavní prostor, kde jsme se scházeli.

12. Je pravda, že členové musí platit desátky, tedy 10 % ze svého příjmu?

Jelikož Bůh je zdrojem všeho (Ř 11:36, 1 Pa 29:14), proto věřící vyjadřují svoji vděčnost Bohu tím, že sdílí něco z toho, co přijali (2 K 9:13). Všechno patří Bohu, ale Bůh ustanovil, aby mu lidé přinášeli desátek (Gn 14:17-20) a aby před něho nepřicházeli s prázdnou (Ex 23:15). Dokonce ty, kteří Bohu nedávají z toho, co přijali, nazývá zloději (Mal 3:8-10). Učí nás, že máme dávat dobrovolně a jak jsme si sami předsevzali v srdci (2 K 9:7). Bůh je ten, který nás učí vděčnosti a štědrosti. Křesťanství je postavené na tom, že se učíme dávat především po stránce duchovní, ale i po té materiální. Díky tomu může potom církev také fungovat, provozovat zadarmo vzdělávací centra pro pastory i pro veřejnost, pomáhat v řadě dobrovolnických aktivit a jiné.

Naše dodatečná otázka pro studenty žurnalistky:

Z perspektivy Boha se sektou stává ten, který se odchýlí od Ježíše, který je cesta, pravda a život (J 14:6). Ježíš sám pověděl, že ten, kdo ho miluje, bude zachovávat jeho slova (J 14:23). Církev Shincheonji je výjimečná v tom, že neučí pouze o 65 knihách Bible, ale učí všech 66 knih Bible včetně knihy Zjevení. Ježíš řekl, že proroctví Zjevení je něco, co musíme zachovat (Zj 1:3, Zj 22:7) a že ten, kdo by k tomu slovu něco přidal nebo z toho ubral, nevstoupí do svatého města (Zj 22:18-19). Existuje vůbec nějaká církev, která zná a zachovává význam knihy Zjevení?

Zájem o informace z první ruky

Nejedná se o první rozhovor, kdy členové církve odpovídají na otázky spojené s životem a vírou v církvi. Pozornost veřejnosti přitáhla i nedávná diskuze se studenty religionistiky, která proběhla začátkem března tohoto roku. V případě zájmu a dalších otázek lidé mohou využít kontakty uvedené na stránkách církve.

Přejít nahoru