24. Blíží se konec světa?

Autor
Shincheonji
Datum
23-07-2021 07:43
Zhlédnutí
130724. Blíží se konec světa?


Svět nekončí. Končí však jedna generace. V první kapitole Genesis se píše o stvoření nebe a země a v Novém zákoně, ve Zjevení, v kapitole 21, se píše, že první nebe a první země pominou a bude stvořeno nové nebe a nová země. Je psáno, že díky tomu, že nebe a Bůh přijdou na toto místo, už nebude bolest a smrt. Co to znamená? Jak mohou lidé tohoto světa poznat Boží vůli?

Protože lidé berou biblické pasáže doslova, říkají, že nastane konec světa nebo že bude třetí světová válka, což ale není pravda. Když se Adamův svět zkazil, Bůh přišel k Noemovi, který byl Adamovým desátým potomkem, a stvořil nový svět. Když se Noemův svět stal zkaženým, Bůh přišel k Abrahamovi, který byl jedenáctým Noemovým potomkem, a učinil slib. O čtyři sta let později Bůh ustanovil Mojžíše a ukončil Noemův svět. Když se Abrahamovi potomci, Izraelité, stali zkaženými, Bůh přišel k Ježíši a ukončil fyzický Izrael a Zákon (Mt 11:13; Lk 16:16).

Cesta, která byla nastolena Ježíšovým prvním příchodem, skončí při druhém příchodu, protože se také stala zkaženou. O znovuvytvoření nového Božího království se mluví jako o "novém nebi a nové zemi". Tato země nezanikne a tito lidé nezmizí. Co to tedy znamená?

Během prvního příchodu Ježíš nezasel fyzické semeno, ale zasel duchovní semeno Božího slova (Lk 8:11). Při druhém příchodu se shromáždí (sklidí) ovoce, které vyrostlo z tohoto semene, aby vytvořilo nové Boží království a lid. To je nové nebe a nová země. Konec prvního nebe a první země se týká církví, pastýřů a členů církve, jež pomíjí. Neznamená to, že skončí [celý] svět. Znamená to, že první nebe (v náboženském smyslu [slova]) končí, a vzniká nové nebe v náboženském smyslu. V rámci náboženského světa nelze uznat žádnou logickou rétoriku tohoto světa, která není z Bible.

Lidé, kteří hovoří na téma náboženství, by neměli mluvit skrze lidské myšlenky (na základě lidských myšlenek), ale skrze zaslíbení Ducha svatého. Protože pan Lee viděl věci z fyzického pohledu, nepochopil je. Kdyby se člověk na tyto otázky díval z náboženského hlediska a z pohledu nebes, věřím, že by viděl, že pan Lee mluvil podle hlediska světa.

Já, pisatel (zapisovatel), jsem přinesl pokrm, který nepomíjí - pokrm, který vede k věčnému životu. Dám ho zdarma těm, kdo o něj stojí!

Kromě otázek, které položil pan Lee, je v Bibli mnoho dalších věcí, které by křesťané měli znát, aby mohli získat spasení. Chci toto zjevení dát [všem] na vědomí.