23. Některé katolické organizace mají za to, že zaměstnavatelé vykořisťují zaměstnance, a [tak]...

Autor
Shincheonji
Datum
23-07-2021 02:36
Zhlédnutí
111123. Některé katolické organizace mají za to, že zaměstnavatelé vykořisťují zaměstnance, a [tak] [některé katolické organizace] podporují rozdělování a krach podniků (firem). Popírají tím systém a výhody kapitalismu?


To jste špatně pochopil. Nejen katolíci, ale všichni věřící věří v Boha, o němž se píše v Bibli. Nejde o víru ve věci tohoto světa, ani o zasahování do věcí tohoto světa. Je možné, že někteří lidé, kteří vyznávají komunistické ideologie, pronikli do soukromého podnikatelského sektoru. Nemyslím si však, že je to v souladu s katolickým učením. Musíme se stát národem a lidem, který žije dobře v důsledku přijetí nebeského požehnání. Podniky (firmy) musí existovat, aby lidé mohli žít. Než nazývat někoho, kdo rozděluje a ničí podniky (firmy), komunistou, dalo by se říci, že koná ďáblovy skutky.