22. Co je to kněz? Proč je svobodný? Co je to jeptiška? Proč je svobodná?

Autor
Shincheonji
Datum
23-07-2021 02:36
Zhlédnutí
107522. Co je to kněz? Proč je svobodný? Co je to jeptiška? Proč je svobodná?


Myslím, že kněží a jeptišky jsou v podobném postavení jako duchovní a evangelisté. Jedno přísloví říká, že v posledních časech je lepší žít jako svobodný člověk. Apoštol Pavel byl však svobodný kvůli svému osobnímu náboženskému přesvědčení. Důvodem, proč zůstal svobodný, bylo to, že mohl vést pravý život víry a konat dílo pravého Pána (1 Kor 7:8-9). To však neznamená, že Bůh chce zničit základ stvoření (muže a ženu).

Mezi všemi náboženstvími tohoto světa chválím způsob, jakým katolíci vedou svůj život z víry. I když je to jen navenek, mají asketické smýšlení. Byli by jako andělé, jen kdyby v sobě měli Boží slovo. Bohužel toto slovo nemají. V Novém zákoně je jen jeden zaslíbený pastýř a také jen jeden člověk, který obdržel zjevení, Slovo života. Jak to mohou lidé tohoto světa vědět? Ti, kdo se modlí, ho však budou moci najít.