21. Říká se, že rozhodnutí římského papeže je neomylné. On je také pouze člověk, tak jak si může nárokovat takovou spravedlnost

Autor
Shincheonji
Datum
23-07-2021 02:35
Zhlédnutí
105021. Říká se, že rozhodnutí římského papeže je neomylné. On je také pouze člověk, tak jak si může nárokovat takovou spravedlnost?


Myslím, že mluvíte o autoritě rozhodovat uvnitř papežovy organizace (katolické církve). Myslím, že autorita byla papeži dána, protože ať už jde o tu či onu věc, rozhodnutí musí být učiněno. Skutečným měřítkem pro věřící to není. Je to Bible. Bible je Bůh. Rozhodnutí by se měla činit na základě Božích měřítek. Neexistuje žádná dokonalost, dokud nepřijde nové pokolení zrozené z Božího semene a Otce nebes. Každý musí znát zaslíbenou vůli Bible a podle ní mluvit. Nemyslím si, že je to něco, co by mohl posoudit člověk.