18. Věřící se někdy stávají fanatickými. Jaký je rozdíl mezi tím, když je komunista fanatický v komunismu, a tím, když je...

Autor
Shincheonji
Datum
23-07-2021 02:33
Zhlédnutí
108018. Věřící se někdy stávají fanatickými. Jaký je rozdíl mezi tím, když je komunista fanatický v komunismu, a tím, když je věřící fanatický v náboženství?


Ať už je člověk fanatický v komunismu nebo ohledně života víry, z hlediska fanatičnosti je to stejné. Obsah a cíl toho, co člověk fanatizuje, se však liší. Když věřící poznají sami sebe, svět, ďábla a pravého Stvořitele, uniknou zlu a jdou po správné cestě. Na druhou stranu ti, kteří následují komunismus, jej nenásledují proto, že by chtěli. Místo toho jsou k jeho následování nuceni komunistickými autoritami. Ztrácejí svobodu a jsou jím vláčeni. Pokud jde o svět víry, samotný původ je jinou cestou.