16. Bible srovnává bohatého muže, vstupujícího do nebe, s velbloudem, procházejícím uchem jehly. Znamená to, že bohatí jsou...

Autor
Shincheonji
Datum
23-07-2021 02:32
Zhlédnutí
110416. Bible srovnává bohatého muže, vstupujícího do nebe, s velbloudem, procházejícím uchem jehly. Znamená to, že bohatí jsou zlí?


Bohatí nejsou zlí. Existují dva typy bohatých lidí: jeden je bohatý z hlediska hmotného bohatství a druhý je bohatý v srdci. Konečný výsledek hmotně bohatého a někoho, kdo je hmotně chudý, je ve výsledku stejný. Oba mají dvacet čtyři hodin a jí tři jídla denně. Jaký je pak rozdíl?

Nicméně u těch, kteří jsou bohatí v srdci je to jiné. Pokud bohatí nemohou vstoupit do nebe, proč dal Bůh Jobovi více majetku? Lidem, kteří jsou bohatí v srdci, nic neschází, a tak jsou spokojení a nic nehledají. Hmotně bohatí mají pocit, že jejich mísy stále nejsou dostatečně plné, a tak hledají a pracují na získání dalšího hmotného bohatství.

Pokud někdo dojde k poznání sebe sama a poznání pravého Boha - ať už velkou autoritu či bohatství má nebo nemá, uvědomil by si, co je skutečný poklad, a hledal jej. Pravým pokladem je život. Spíše než hledat pokrm, který pomine jako sen, musí lidé hledat pokrm, který nepomine a je věčný.