3. Přírodovědci zastávají názor, že lidské bytosti jsou výsledkem dlouhodobé evoluce. Jak se to liší od stvoření lidí Bohem?...

Autor
Shincheonji
Datum
29-06-2021 00:28
Zhlédnutí
11113. Přírodovědci zastávají názor, že lidské bytosti jsou výsledkem dlouhodobé evoluce. Jak se to liší od stvoření lidí Bohem? Nejsou lidé a živí tvorové výsledkem evoluce?


Lidé a jiné živé bytosti nejsou výsledkem evoluce, ale změn. Pak se tedy můžeme ptát, proč došlo ke změně. Jedna barva je jedna barva, ale když jsou smíchány dvě barvy, výsledek není stejný jako původní barva. Kuře narozené ze smíšeného chovu domácího a cizího kuřete není stejné jako jeho rodič. Kuře bude půl napůl křížencem kuřete z domácího a z cizího chovu. To, co pravý Bůh stvořil, je vždy stejné. Protože na tomto světě existují dva druhy bohů, existují ti, kteří se narodili z jiného boha a stali se tak jinými.

Například tváře identických dvojčat jsou téměř stejné. Přestože jsou prostředí a okolnosti pro každé dvojče odlišné, protože je stejná genetická informace dvojčat, když jsou zplozena mužem a ženou, tváře dvojčat vypadají stejně. Tvář dítěte narozeného později po nich je však jiná. Důvodem je rozdíl nahromaděného hříchu a stárnutí.

Není to evoluce. Když zlo vstoupilo do prvního člověka, živého ducha (života), charakter a chování lidí se promísilo a změnilo. Člověk se začal podobat obrazu dvou bohů; ale když se Stvořitel, který je život, vrátí, všichni lidé a stvoření budou obnoveni do původního stavu. K této změně došlo kvůli zlému bohu.