1. Jak dokážete Boží existenci?

Autor
Shincheonji
Datum
13-06-2021 06:55
Zhlédnutí
12391. Jak dokážete Boží existenci?


Proč se Bůh jasně nezjeví?

Podíváme-li se na sebe sama, už to dokazuje Boží existenci. Bůh se lidem nezjevuje, protože se z Boha a člověka stali nepřátelé.

Existují dva druhy bohů neboli duchů: Bůh stvořitel, který je život, a zlý duch, který je stvořenou bytostí.

Oba z těchto bohů mají boha-rodiče i boha-dítě. Bůh (duch), který existuje uvnitř člověka, je bůh-dítě. Člověk (tělo) je jako dům pro boha (ducha).

Bůh je duch a duše je život. I když bůh (duch) odejde, člověk je schopen dýchat a žít, pokud má stále duši. Když oba, duch i duše odejdou, člověk zemře. Nicméně, i když je tělo mrtvé, duch stále žije. Nemůžeme znát Boha, pokud nevíme o náboženství. Člověk (Adam), který byl stvořen a byl bohem-dítětem Stvořitele (Skutky 17:29), se po přijetí dechu života stal živou duší (Gn 2). Avšak v důsledku toho, že přijal zlého ducha draka, který je stvořenou bytostí, se živá duše a zlý duch spojili. To způsobilo zmatek, úzkost a bolest. Duše a duch odešli, tělo, které vyšlo z prachu se do prachu navrátilo (Gn 3).

Lidé, kteří se narodili s geny prvního člověka (Adama), jsou lidé, kteří žijí na této zemi dodnes. Když člověk, který je bohem-dítětem Boha, přijme jiného boha, bůh-rodič, který dává život, odejde. Poté člověk prožije život, který mu zbývá, a umírá.

V důsledku dědičného hříchu a osobního hříchu, který se hromadil na původním hříchu, se hřích navršil a délka našeho života se zkrátila (Gn 6:1-3; Ž 90:10). Protože zlo vstoupilo do života, vznikla také bolest a smrt. Přijetím jiného boha byl spáchán hřích a kvůli tomuto hříchu svatý Bůh života opustil člověka. Bůh-rodič nemůže přijít k lidem kvůli hříchu a lidé nemohou kvůli hříchu jít k bohu-rodiči. Takto došlo k rozdělení mezi nebem a peklem.

Důkaz: Jsem schopen snít. Můj duch (bůh), který vypadá jako já, ze mě vychází, odchází daleko a putuje. Duch putuje okolím a je schopen vidět a slyšet. Duše mého těla, která je stále v těle, není mrtvá a stále dýchá. Duch (bůh) a duše (život) jsou odděleny. Duch, který odešel, má dokonce schopnost létat. Duše, která zůstává v mém těle, leží klidně a dýchá. Když se duší (tělem), která je domem ducha, zatřese, duch se okamžitě vrátí. Duch pak dává duši vědět, co viděl a slyšel. Bůh-dítě nemůže obdržet pomoc od boha-rodiče v důsledku hříchu. Člověk nemůže Boha poznat skrze poznání nebo moudrosti světa.

Jelikož existují dva druhy bohů, kteří srdci dávají dva druhy myšlenek, způsobují zmatek; a po utrpení v takovémto zajetí a tlaku duch odchází, duše také odchází a pouze tělo (dům) je ponecháno, aby se navrátilo do země.

Nebeské náboženství patří bohu-rodiči a je to vzdělání, které je dáno bohům-dětem. Toto vzdělání poskytuje bohu-dítěti způsob, jak se setkat s bohem-rodičem a získat dech života. Duch, který se stal živou duší tím, že přijal dech života, se stal umírajícím duchem a duší tím, že přijal zlého ducha. Jak to způsobuje smrt? Dává všechny druhy nemocí a ničí vnitřní části těla (domu). Protože je dům zničen, duch odchází. Pochopením náboženství, únikem od zlého ducha a vírou v boha-rodiče, který pomáhá lidem stát se živými duchy, bude sice tělo souzeno a zemře kvůli původnímu hříchu, dědičnému hříchu a osobnímu hříchu, ale duch bude žít povzbuzován skrze víru. Je to tak díky oddělení boha-dítěte a zlého ducha, který byl s bohem-dítětem.

Aby bylo možné lidstvo, které je v tomto stavu, zachránit před zlým bohem, musí být nejprve zaplacena cena za hřích (krví spravedlivého člověka). Musí být přemožen zlý bůh a člověk musí zvítězit sám nad sebou. Pak je člověk schopen znovu najít sám sebe, uniknout před zlým bohem a stát se jedním s bohem-rodičem, který je Stvořitelem a životem. To je cesta náboženství. K tomu nedochází pouhým přáním, ale je to možné díky tomu, který nám dává cestu a život (náboženství). Je to podobné jako znovusjednocení se, když sirotek najde a pije mateřské mléko své matky.

Viděl jsem Boha nebes, slyšel jsem jeho hlas, snil jsem sny a zažil jsem, jak duch a duše opouštějí mé tělo. Také jsem dvakrát zažil, jak duch a duše odcházejí a vracejí se (do těla, které je domem z masa a kostí).

V obou případech jsem se usilovně snažil nezemřít. Když duch a duše odešli, vůbec jsem nemyslel na tělo, které bylo domem. Se stejným oblečením, které jsem měl na sobě, když jsem byl naživu, jsem cestoval někde po zemi. To se stalo, když jsem sám kráčel po cestě. Nepamatuji si, na jak dlouho jsem opustil tělo. Šel jsem daleko a v okamžiku, kdy jsem si vzpomněl na tělo, byl jsem zpět v těle a znovu jsem ožil.

Závěr: Důkazem boha-rodiče je podívat se sám na sebe, to je na boha-dítě. Jak může syn říct, že otec neexistuje, protože ho neviděl? Důvod, proč se bůh-rodič neukáže, je ten, že bůh-dítě spáchal hřích tím, že se spojil s jiným bohem. Proto bůh-rodič (svatý duch) sténá (Ř 8:19-27). Kdybych psal na základě důkazů zaznamenaných v Bibli, musel bych toho říct mnohem víc, ale jak vidíte výše, vysvětlil jsem to tak, aby tomu porozuměli i lidé, kteří nevěří.