14. Jak můžeme věřit, že duchové a duše zemřelých lidí neumírají, ale jdou buď do nebe, nebo do pekla?

Autor
Shincheonji
Datum
23-07-2021 02:31
Zhlédnutí
77414. Jak můžeme věřit, že duchové a duše zemřelých lidí neumírají, ale jdou buď do nebe, nebo do pekla?


Stává se, že se duch člověka setká s dušemi zemřelých rodičů, sourozenců, přátel nebo známých osobností ve snu, když je člověk v polospánku nebo ve vidění. To dokazuje, že duchové mrtvých lidí existují, stejně jako můj duch ve snu. Když člověk zemře, jeho duch nehledá nebe; nebe a Bůh přijdou na tuto zem (Jn 14:2-3; Zj 21:1-7). Až přijde tento čas, živí i mrtví budou souzeni. Jak je zaznamenáno v knihách (Bible), budou souzeni podle toho, co udělali, a budou posláni buď do pekla nebo do nebe (Zj 20:11-15). Zkuste se [na něco] zeptat mrtvoly. Nebude moci odpovědět, protože v sobě nemá ducha a duši.