12. Pokud někdo nevěří v katolicismus, dostane se přesto do nebe? Mezi lidmi bez vyznání, ateisty a lidmi jiných náboženství...

Autor
Shincheonji
Datum
23-07-2021 02:29
Zhlédnutí
77912. Pokud někdo nevěří v katolicismus, dostane se přesto do nebe? Mezi lidmi bez vyznání, ateisty a lidmi jiných náboženství je mnoho dobrých lidí. Kam půjdou po smrti?


Tato otázka pochází z temnoty (nevědomosti). I když děláte dobré skutky a věnujete se dobrovolnickým aktivitám, nemůžete vstoupit do nebe, pokud se znovu nenarodíte. Lidé si myslí, že když se budou hezky chovat, dávat hodně darů a pilně chodit do kostela, budou spaseni. Není to pravda. Musíme jednat v souladu s Biblí.

Jak je psáno, že aby člověk vstoupil do nebe, musí jednat podle Boží vůle (Mt 7:21) a znovuzrodit se z vody (slovo = semeno) a z Ducha svatého (Jn 3:5, 1 Pt 1:23). Právě tím, že se člověk znovuzrodí se skrze Boží slovo, které je semenem (Lk 8:11), tím, že je s ním Boží svatý duch, že je označen slovem Zjevení z nebe a že je jeho jméno zapsáno v knize života, se člověk může stát součástí Boží rodiny a vstoupit do nebe (Zj 20:15, 21:27). Jinými slovy – aby člověk mohl jít do nebe, musí se znovu zrodit skrze Boží duchovní semeno a Božího ducha. To znamená, že dnešní věřící Božího ducha a Boží semeno nemají.