11. Jaké druhy náboženství existují a jaké jsou jejich charakteristiky?

Autor
Shincheonji
Datum
23-07-2021 02:28
Zhlédnutí
78811. Jaké druhy náboženství existují a jaké jsou jejich charakteristiky?


Na východě existují tři směry - konfucianismus, buddhismus a taoismus. Existuje mnoho náboženství, která se oddělila od těchto tří cest, ale mají podobné učení. Způsob, jakým se tato tři náboženství - konfucianismus, buddhismus a taoismus - projevovala v různých časových obdobích, se může lišit, ale v podstatě se to týká stejné věci a v tomto smyslu je to jedno náboženství.

Texty konfucianismu, buddhismu a taoismu jsou záznamy toho, co lidé slyšeli a viděli od božské bytosti. Nikdo ale dosud nebyl schopen porozumět jejich významu. Existují i jiná náboženství, jako je islám, hinduismus a kalvinismus, ale zakladateli těchto náboženství nebyli lidé, které si Bůh vybral a ustanovil. Hledali Boha podle vlastní vůle a s náboženským smýšlením přijali a zaznamenali zjevení z nebe, ale nikdo nezná jejich význam.

Například Buddha začal kráčet po cestě náboženství, protože chtěl zjistit, proč se lidé rodí jen proto, aby stárli, onemocněli a zemřeli. Obdržel zjevení a zaznamenal je, ale nerozuměl významu. To, čemu porozuměl bylo, že přijde Ježíš. Řekl, že když přijde Ježíš, to, co učil on, bude jako lampa bez oleje, a napsal, že cesta buddhismu skončí o pět set let později. Ježíš přišel přibližně pět set let po Buddhovi. I buddhismus existoval po Ježíšově příchodu, nestal se ničím jiným, než lampou bez oleje. Jaký druh ducha by mohl vládnout uprostřed takovéto temnoty? Existuje rčení: „Ďáblové se pohybují v noci.“ Zenový mistr Seongcheol řekl, že se s Buddhou setkal v pekle, a v roce 1987, v den Buddhových narozenin, učinil v buddhistickém textu toto vyznání: „Satane, vítej. Vážím si tě a uctívám tě. Původně jsi byl Buddha,“ [Choseon Ilbo, 23. dubna 1987, str. 7; Gyunghyang News, 23. dubna 1987, str. 9; The Librarian’s Office of the Supreme Patriarch of the Jogye Order of Korean Buddhism (Keunbit Chongseo 1) Seoul Sashiyeon, 1994, str. 56-59].
Slova zenového mistra Seongcheola jsou správná. Neřekl to, protože by se stal senilním. Proč buddhisté toto náboženství neustále následují, i když znají tuto skutečnost? Lid Judaismu zabil posly poslané Bohem (Mt 23:34-47; Sk 7:51-53; 1 Tes 2:15). Bůh poslal svého syna Ježíše, ale také ho zabili, protože byl dědicem. Zabili ho z toho důvodu, aby si mohli církev nechat pro sebe (Lk 20). Jak v takovém případě může existovat milost a spása? To je charakteristikou náboženství.

Bible říká, že skutečná spása spočívá v zaslíbeném pastýři a dvanácti kmenech, které byly znovu vytvořeny v době Pánova druhého příchodu.