10. Co je to duch a duše?

Autor
Shincheonji
Datum
23-07-2021 02:27
Zhlédnutí
72210. Co je to duch a duše?


Otázka týkající se ducha a duše je snadná i obtížná zároveň. Jak může člověk, jehož vstup do nebe je kvůli hříchu zablokován, rozumět duchu a duši? Je třeba také vědět, že existují dva druhy entit, jejichž duch a duše jsou spojeny. Jak to mohou lidé tohoto světa pochopit?

Všude, kde je voda a světlo, je také duše. Tato duše je životem všeho stvoření. Duch je však entita, která řídí život všeho stvoření. Pokud je to nutné, existují případy, kdy duch kromě lidí působí i prostřednictvím živých tvorů (například zvířat nebo rostlin); obecně tomu tak ale není. Lidé mají duši, ale otázkou je, komu duch a duše patří.

Chci tím říci, že existují dva druhy bohů (duchů). Pan Lee Byungcheol jednal s lidmi, kteří mají hodně peněz a moc. Jak moc jste jednal s Bohem nebo s chudými? Existuje stará píseň s textem, který říká: "Člověk, který má majetek, ale nedokáže ho využít, je žebrák mezi žebráky, ale člověk, který nic nemá, a přesto žije dobře, je hrdina nesmrtelných řek a hor." Víte, co se děje? Kolik peněz a moci máte právě teď, pane Lee Byungcheole? Nemáte nic. Ať už chudý, nebo bohatý, není to totéž?
Proč lidé, kteří mají ducha a duši, zabili všechny posly, které Bůh za posledních šest tisíc let poslal? Komu patří duchové a duše těch, kdo zabíjejí, což by je přimělo páchat takové zlo? Odpověď spočívá v tom, že Bohu nepatří.

Duch by mohl vyjít ven a bloudit ve snu, ale duše je s tělem. Duch může dokonce létat. Tento duch ovládá a vede duši, tedy živého člověka. A nejen to, duch se může setkat i s duchem mrtvého člověka. Když člověk zemře, duch a duše opustí tělo. Pokud se můj duch spojí s duchem zla, je uvržen do chaotického stavu; a i když vím, že je to špatné, mohl bych kvůli duchu zla, který mě uchvátil, vykonat zlý čin.

Duše a duch je život a mysl v těle.