9. Co je to náboženství? Proč ho lidé potřebují?

Autor
Shincheonji
Datum
15-07-2021 04:09
Zhlédnutí
7479. Co je to náboženství? Proč ho lidé potřebují?


V západním světě se jonggyo (korejský výraz pro náboženství) překládá jako náboženství. Jaký je jeho význam? Jonggyo znamená „nejvyšší učení“. Protože učí lidi tomu, co je vidět v nebi, je to Boží učení. Význam slova náboženství je učení, které znovu napojuje dříve přerušenou šňůru života. Není to učení založené na úrovni tohoto světa, ale na úrovni nebe.

Proč lidé toto učení potřebují?

Ať už je dítě hodné nebo zlobivé, který rodič by si nepřál, aby jeho dítě dostalo dobré vzdělání? Stvořitel je Otcem všeho stvoření a všechno stvoření, které bylo stvořeno, jsou jeho děti. To, co chce nebe dát poznat, nejsou věci tohoto světa, ale věci nebes a věci Boží. Bible obsahuje obsah, jako je historie víry v Boha, učení, proroctví a naplnění. Náboženství tyto věci učí, a zejména pokud jde o stvoření, proroctví a naplnění, jsou naplňovány podle toho, co je viděno v nebi. Důvodem, proč lidé potřebují toto učení, kterým je učení o nebi, je, že náboženství vzdělává lidi, kteří jsou v zajetí hříchu, nebeskými věcmi. Je to tak proto, aby lidé mohli vyjít z hříchu (od ďábla), vrátit se k Bohu (přejít ze smrti do života), obdržet spásu a žít společně s Bohem v jeho království, v nebi.