8. Jak byla napsána Bible? Co dokazuje, že je to Boží slovo?

Autor
Shincheonji
Datum
15-07-2021 04:07
Zhlédnutí
7798. Jak byla napsána Bible? Co dokazuje, že je to Boží slovo?


Bůh začal zaznamenávat Bibli přibližně před čtyřmi tisíci lety v době Mojžíše. Bůh dal vědět Mojžíšovi o světě, který existoval před Mojžíšem. Bůh použil lidi, aby jeho jménem zapsali šedesát šest knih Bible, proto je jejich autorem tedy Bůh. Důvodem, proč Bůh dal vědět, co je zaznamenáno, bylo, aby lidé mohli poznat a porozumět pravému Bohu, ďáblu, lidem, kteří zhřešili, a této realitě, aby tak přivedl lidi zpět k Bohu, aby vedl lidi od toho, co je zlé k životu a dál lidem spásu.

Obsah Bible lze obecně rozdělit na historii, učení, proroctví a naplnění. Následuje vysvětlení, které dokazuje, že Bible je Boží slovo. Bible je záznamem vidění, která přijali proroci. Je to historická kniha, která zaznamenává to, co Bůh udělal v minulosti. Můžeme říci, že Boží proroctví, které je zaznamenáno v historické knize a bylo odpovídajícím způsobem naplněno, je důkazem, že Bible je Boží slovo. Bůh dal Abrahamovi slib (proroctví) a podle tohoto slibu přišel k Mojžíšovi o 400 let později a slib naplnil. Než se objevil Ježíš, Bůh o Ježíši prorokoval prostřednictvím starozákonních proroků. O několik set let později podle zaslíbených proroctví přišel Bůh k Ježíši a naplnil všechna proroctví (Jn 19:30). Můžeme říci, že když se objevilo něco podle proroctví, je to důkazem, že Bůh a proroci existovali. Co je naplněno, je přislíbené proroctví. Toto proroctví je zjevením, které proroci přijali a zaznamenali; toto zjevení bylo tím, co Bůh dal prorokům. Ten, kdo prorokoval, a ten, kdo naplnil proroctví, byl Bůh. Lidé, kteří zaznamenávali to, co slyšeli a viděli od Boha, byli proroci. Svědčí o tom historie a fyzická naplnění proroctví.