7. Je psáno, že Ježíš přišel a zemřel, aby vykoupil naše hříchy. Jaké jsou naše hříchy? Proč nás vůbec Bůh nechal spáchat...

Autor
Shincheonji
Datum
15-07-2021 04:06
Zhlédnutí
7157. Je psáno, že Ježíš přišel a zemřel, aby vykoupil naše hříchy. Jaké jsou naše hříchy? Proč nás vůbec Bůh nechal spáchat hřích?


Cena hříchu je smrt (Řím 6:23). Jakého hříchu jsme se dopustili? Jelikož za nás Ježíš zemřel, aby zaplatil cenu za hřích, byly naše hříchy vykoupeny. Odráží se realita našeho vykoupení skutečně ve způsobu, jakým nyní žijeme? A také, proč nás Bůh nechal spáchat hřích? Položil jste dobré otázky. Kdybyste ještě žil, hned bych za vámi šel a odpověděl vám. Ale nyní se modlím a prosím Ježíše, aby pomohl panu Lee, který je v Hádes (podsvětí), poznat skutečný význam náboženství, činit pokání, porozumět a dosáhnout spásy (1Pt 3 a 4). Ježíš mluví ve jménu Boha a já jsem přišel mluvit ve jménu Ježíše.

Vysvětlení: Bůh Stvořitel nemá rodokmen. Je jediným Bohem, který je samostatně existující (Ex 3:14). Naším hříchem je nedodržování a neposlušnost Božího slova (smlouvy), a víra ve slova zrádce (Ge 2:17; Ge 3), Satana (hada), který řekl, že budeme jako Bůh. Stvořitel, který je Otcem, řekl svému synovi, který je stvořenou bytostí, že zemře, pokud bude jíst ovoce ze stromu (dobrého i zlého). Je to podobné jako smlouva, kterou Bůh uzavřel se svým synem. Ačkoli to věděli (pravdu, skutečnost, poznání), jejich hříchem byla skutečnost, že věřili ve slova hada (ďábla), který řekl, že by byli jako Bůh, kdyby jedli ovoce. Jedná se o duchovní hřích, jehož prostřednictvím se obrátili zády k Otci (zradili). To je ten hřích, kterého jsme se dopustili. Otec nenechal svého syna spáchat hřích. Syn se rozhodl zhřešit. Nakonec byla slova hada lží a Boží slovo bylo pravdou.

Ježíšova krev smíření byla připomínána až do druhého příchodu s chlebem a vínem (Mt 26) a je účinná při druhém příchodu. Podívejte se na kapitoly 5 a 7. Zjevení. Není to lež; je to pravda.