5. Pokud Bůh miluje lidi, proč dopouští bolest, neštěstí a smrt?

Autor
Shincheonji
Datum
15-07-2021 04:03
Zhlédnutí
7635. Pokud Bůh miluje lidi, proč dopouští bolest, neštěstí a smrt?


Pane Byung-chul Lee, toto říkáte, protože nechápete smysl náboženství. Existují dva druhy bohů. Jeden je Stvořitel, který je životem, a druhý je zlý bůh, který je stvořenou bytostí. Stvořitel samozřejmě miluje všechno stvoření, protože ho stvořil. Zlý bůh, který je stvořenou bytostí, způsobuje, že všechno stvoření trpí, protože je nestvořil. Nutí lidi obviňovat Boha stejně jako pan Byung-chul Lee.

Kdo je tedy tento zlý bůh, stvořená bytost? V duchovním světě jsou čtyři cherubové (čtyři živé bytosti, čtyři archandělé). Jeden z cherubů (archandělů), který měl na starosti čtvrtinu vojska, se vzbouřil proti Bohu a stal se zlým bohem (Satanem, ďáblem). Snažil se pravého Boha zavrhnout a udělat ze sebe Boha. Byl to zrádce, ďábel, který zajal celý svět stvořený Bohem a vládl mu.

Způsob, jakým Bůh, který je Stvořitelem, dává znát lidem tuto skutečnost, je skrze Bibli. Jak je napsáno v odpovědi na čtvrtou otázku, jednoho dne přijde pravý Bůh, Stvořitel, a uvede vše do původního stavu. Bolest, kterou lidé trpí, není dána pravým Bohem, Stvořitelem; to způsobuje naopak zrádce, zlý bůh.