Proč nikdo nemohl porozumět knize Zjevení?

Zjevení
Autor
Shincheonji, církev Ježíšova
Datum
2022-01-10 00:56
Shlédnutí
930
Ve Zjevení 1,1-2 je psáno, že se jedná o „Zjevení Ježíše Krista, které mu dal Bůh, aby svým otrokům ukázal, co se má brzy stát. On to prostřednictvím svého anděla, naznačil svému otroku Janovi“. V tomto verši je jasně vidět postup, jakým Zjevení má být předáno. Kniha je dána od Boha Ježíši, ten ji dává andělovi, anděl Janovi a Jan toto doručuje služebníkům. Tento postup předání knihy nevidíme jen ve Zjevení 1,1-2, ale můžeme o tom najít důkaz ve Zjevení kapitolách 5, 6, 8 a 10. O rozdílu mezi Janem v proroctví a Janem v naplnění jsme pojednávali u otázek a odpovědí ke kapitole 1, zde tomu tedy nebude věnován prostor.

Ve Zjevení 5,1 je v pravici Sedícího na trůnu svitek zapečetěný sedmi pečetěmi. Ve verši 3 vidíme, že není nikdo v nebi, ani na zemi, ani v podzemí, kdo by mohl ten svitek otevřít a podívat se do něho. Nikdo tedy nemůže nahlédnout do pravého významu Zjevení. Na světě existuje nesčetné množství výkladů, ale to samo o sobě je nebiblické – není nikdo, kdo by to mohl otevřít, vidět a vysvětlit. Jediný, kdo ten svitek může vzít je Beránek, který tak činí podle proroctví ve Zjevení 5, 6-7. Beránek pak pečetě otevírá jednu po druhé ve Zjevení 6 a 8. Dokud není tato událost naplněna, svitek nemůže být otevřen vůbec nikým. Ve Zjevení 10 vidíme anděla, který sestupuje z nebe a přináší otevřený svitek, tento svitek dává najít Janovi a Jan pak obsah tohoto svitku doručuje mnohým lidem, národům, jazykům a králům. Biblicky tedy nemůže existovat nikdo jiný než Jan, který může svitek sníst a doručit ostatním.

Kniha Zjevení je tedy uzavřena a zapečetěna až do určitého času, než je předána Ježíši, který ji otevře a skrze anděla a Jana předá lidem. Co to ale znamená, že je zapečetěna? Co to znamená, že v ní nemůžeme číst? Fyzicky si tuto knihu samozřejmě můžeme přečíst dva tisíce let, není ale nikdo, kdo by rozuměl proroctvím v ní zapsaných. Důvodem je, že je tato kniha zapsaná v podobenstvích. A jen ten, kdo podle proroctví tuto knihu získá otevřenou (Jan ve Zjevení 10) a kdo je svědkem událostí, které dokládají pravdivost proroctví i naplnění, může její obsah předat dál.

V Janovi 16,25 Ježíš přislíbil, že bude čas, kdy již nebude mluvit v přirovnáních, nýbrž bude otevřeně mluvit o Otci. Stejně tak i apoštol Pavel v 1 Korintským 13 zmiňuje, že teď vidíme částečně, bude ale čas, kdy uvidíme plně. Čas, kdy zapečetěnému slovu budeme moci plně porozumět, musí tedy existovat.

Předseda Shinchoenji přijal tento otevřený svitek od anděla (Zj 10) a je jediným svědkem událostí Zjevení, které se naplnily podle proroctví (Zj 22,8). Jako pastýř usiluje o to předat toto slovo všem církvím (Zj 22,1; Zj 10,11). Předseda Shincheonji se nepovažuje za někoho, kdo by „vytvořil“ jakýkoli výklad Zjevení, ale je někým, kdo dosvědčuje to, co přijal od Ježíše a to, co viděl a slyšel na vlastní oči.