Kdo je ten, kdo vítězí?

Zjevení
Autor
Shincheonji, církev Ježíšova
Datum
2022-01-10 00:55
Shlédnutí
844
Ve Zjevení kapitole 1 jsme viděli, jak Ježíš přichází k Janovi a dává mu příkaz poslat dopisy sedmi sborům. Podle tohoto nařízení Jan dopisy posílá sedmi poslům sedmi sborů. Obsah dopisů ve Zjevení 2 a 3 má vždy podobnou strukturu. Nejdřív je představen odesílatel, což je Ježíš, jehož podoba vždy odpovídá popisu ve Zj 1,12-16. Na konci každého dopisu jsme vždy upozorněni na to, že kdo má uši, má slyšet, co Duch praví sborům. Ježíš tedy jako duch dává Janovi, který je tělo, psát dopisy. Poté, co je představen odesílatel, vidíme pojmenování problému – sedm sborů má z něčeho činit pokání a také má s někým bojovat a zvítězit nad nimi. Má porazit Nikolaity, synagogu Satanovu, Baláma a Baláka, ženu Jezábel. Všechny tyto obrazy ukazují na to, čemu poslové nemají podlehnout, ale mají nad tím zvítězit.
V závěru dopisu pak vidíme požehnání pro toho, kdo zvítězí. Ježíš nechává poslat dopisy sedmi sborům s prosbou, aby se sedm poslů navrátilo na správnou cestu a nebyli svedeni zlým duchem. Kdo v tomto boji obstojí, získá přislíbená požehnání.

Požehnání je ve Zjevení 2-3 celkem 12, jsou to: právo jíst ovoce stromu života, který je v Božím ráji, věnec života, druhá smrt mu neublíží, skrytá mana, bílý kamének, hvězda jitřní, bílé šaty, jméno zapsané v knize života, být sloupem ve svatyni Boha, mít na sobě zapsané jméno Boha, jméno svatého města nového Jeruzaléma a Ježíšovo nové jméno a usednout na Ježíšův trůn.

Ono vítězství pak není nic náhodného, ale ten, kdo vítězí, musí bojovat a vítězit s konkrétním nepřítelem, který se ve Zjevení objevuje. Ve Zjevení 2-3 je tento nepřítel pojmenován různými jmény zmíněnými v prvním odstavci. Ve Zjevení 13 vidíme šelmu, která vychází z moře a má pravomoc a sílu od draka. Drak je ďábel a satan (Zj 12,9; Zj 20,2).

Abychom biblicky porozuměli, kdo má být ten, kdo vítězí, podívejme se na jedno z dvanácti požehnání, které mu má být dáno. Ve Zj 2,26-27 se píše o železné berle, skrze kterou je tomu, kdo zvítězí, dána vláda nad národy. Ve Zj 12,5 je přislíbeno, že železná berla bude dána chlapci, který se narodí z ženy, která je oděna sluncem, měsícem a hvězdami (Zj 12,1-2). Pokud tedy tento chlapec zvítězí, stane se tím, kdo zvítězil a budou mu moci být dána požehnání ze Zjevení 2-3. Můžeme namítnout: není ten, kdo vítězí Ježíš? Když se ale podíváme do Zjevení 2-3 pozorně, požehnání pro toho, kdo vítězí jsou od Ježíše. Ježíš nedává tato požehnání sám sobě, ale tomu, kdo v čase naplnění bude bojovat a zvítězí nad šelmou (drakem) ze Zjevení 13 a 12.

Zbraní, skrze kterou ten, kdo vítězí, zvítězí jsou krev Beránkova a slovo svědectví. Pokud je tu vítěz podle naplnění Zjevení, musí mít svědectví. Musí vědět, s kým bojoval a jakým způsobem, na jakém místě. A to všechno musí být jasně ověřitelné v Písmu. Jinak to může být ten, kdo vítězí, o kterém je psáno ve Zjevení 2-3.

Ten, kdo vítězí mimo jiné získá hvězdu jitřní (Zj 22,16 Ježíš je hvězda jitřní) a usedne na Ježíšův trůn (Zj 3,21). Je tedy prorokováno, že Ježíš bude s tím, kdo vítězí. Pokud se někdo takový objevil, je v zájmu všech věřících si ověřit, zda se skutečně jedná o toho, kdo vítězí prorokovaného v Bibli, protože právě s ním má být Ježíš. Pokud tedy chceme v čase naplnění Zjevení najít místo, kde působí Ježíš, musíme najít toho, kdo vítězí.