Kdy může nastat Boží vláda na zemi?

Bible
Autor
Shincheonji, církev Ježíšova
Datum
2022-01-10 00:54
Shlédnutí
864
Jak máme rozumět tomu, co je Boží vláda a kde a kdy se děje? Ve Zj 12,10 čteme, že “nyní” přišlo kralování našeho Boha. To znamená, že tu byla doba, kdy tu kralování Boha nebylo a má nastat doba, kdy tato vláda začíná. Vidíme to jasně vyjádřeno v modlitbě Páně v Mt 6,10, kde prosíme, aby se Boží vůle děla jako je v nebi, tak i na zemi. Je tu tedy místo, kde se ne vždy všechno děje podle Boží vůle, a to je země. Proč se ale na zemi vždy neděje jen Boží vůle? Kdo tedy vládne na této zemi?

V L 4,5-6 nabízí Ďábel Ježíšovi všechna království světa a tvrdí, že pravomoc nad nimi je dána jemu. Stejně tak v Ef 6,12 je napsáno, že tu jsou vlády, světovládci temnoty, duchovní mocnosti. Svět tak jak ho vidíme, je světem, ve kterém vládne ďábel, ve kterém vládne smrt, není to svět podle Božího plánu. Jak se to ale mohlo stát?

V Gn 3,6 Adam s Evou uposlechli slova hada a jednali proti Božímu slovu, proti Boží vůli. Tady je počátek toho, kdy se ve světě přestala dít Boží vůle. Lidé opustili Boží slova, ale jelikož Bůh je ve svém slově (Jk 1,1), oni tak opouští samotného Boha. Bůh vyhání Adama ze zahrady Edenu a později v Gn 6,3 říká, že jeho duch nebude v člověku přebývat navěky. Nastává tu rozdělení mezi Bohem a člověkem.

Ježíš přichází proto, aby vyřešil toto rozdělení a nese jako Beránek hříchy celého světa, aby tak svoji obětí otevřel cestu lidem ke spáse. Zároveň slíbí, že se vrátí a uloží nám se modlit za to, aby jeho království přišlo a jeho vůle se děla. A toto Boží království přichází v čase jeho druhého příchodu (Zj 12,10; Zj 11,15) a tehdy také nastává Boží vláda (Zj 19,6).