Kde se nachází nebeské království a má přijít na zem?

Zjevení
Autor
Shincheonji, církev Ježíšova
Datum
2022-01-10 00:53
Shlédnutí
826
Modlitba, kterou nás naučil náš Pán v sobě obsahuje Boží vůli a záměr. Ježíš nás naučil se modlit (Mt 6,10) “přijď tvé království” a také “staň se tvá vůle jako v nebi, tak i na zemi”. Božím záměrem je, aby Boží království přišlo a aby se Boží vůle děla jako v nebi, tak i na zemi. Proto my jako křesťané se za to modlíme a na toto čekáme.

V čase starého zákona Bůh oznamoval svůj záměr a nechal Mojžíše a později Šalamouna postavit chrám (svatyni) jako místo, kam sestupuje Boží duch (Nu 7,89), ale teprve Ježíšovo tělo se stává tou pravou Boží svatyní (J 2,21). Proto Ježíš v čase prvního příchodu říká “přiblížilo se království Nebes” (Mt 4,17). Čas prvního příchodu je časem, kdy království Nebes přebývá s Ježíšem.

Ježíš zároveň přislíbil, že odejde, aby připravil příbytky a znovu přijde, aby nás vzal k sobě (J 14,2-3). A předtím, než Ježíš odešel, tak přislíbil, že až přijde Boží království, tak bude pít z plodu vinné révy (Lk 22,18). Proto my jako křesťané čekáme na Ježíšův druhý příchod a čekáme až přijde Boží království. Kdy přijde Boží království? Kam přijde?

Kniha Zjevení, ve které se naplňuje Boží vůle je knihou, ve které je nám hned oznámeno, že Bůh “přichází” (Zj 1,8). Tento Boží příchod je nám připomenut v kapitole 4, kdy vidíme Boží trůn, Boží království v duchovním světě a čtyři živé bytosti, které oznamují, že Bůh přichází (Zj 4,8). Tedy Bůh a celý tento duchovní svět jako ho vidíme ve Zj 4 má přijít.

Ve Zjevení 3,12 je svaté město Nový Jeruzalém s tím, kdo vítězí. Ve Zj 3,21 vidíme, že Boží trůn je s tím, kdo vítězí. Ve Zj 7,15 vidíme, že Bůh rozprostře svůj stan nad svým lidem a Boží trůn je s lidmi. Jak je možné, že Bůh a Boží trůn, které byly vidět v duchovním světě ve Zj 4 jsou s lidmi? Je to proto, že Bůh přišel a nebe sestoupilo na zem.

V knize Zjevení 21,1-2 vidíme svaté město Nový Jeruzalém, které sestupuje z nebe. To je to místo (příbytky), které Ježíš přislíbil, že připraví. Proto je Boží stánek s lidmi (Zj 21,4) a není už žádné smrti. Smrt se týká lidí na zemi, proto, pokud by celé toto místo mělo být v nebi v duchovním světě, nemuselo by nám být řečeno, že již nebude smrti – všichni by tam bývali byli po smrti. Je prorokováno, že svaté město má sestoupit na zem a přebývat s lidmi. Bůh poté, co naplní svůj záměr “přijít” oznamuje, že je Alfa i Omega, že naplnil to, co slíbil – “stalo se” (Zj 21,6).