Je Shincheonji sekta?

Shincheonji
Autor
Shincheonji, církev Ježíšova
Datum
2021-07-02 15:33
Shlédnutí
2458
Samotné slovo "sekta" v nás budí velmi negativní a někdy děsivé představy. Vybaví se nám různé skupiny a menšiny, které svým radikálním chováním ohrozily sebe i druhé. Podle českého etymologického slovníku od Jiřího Rejzka (LEDA 2000) vychází tento výraz z latinského slova "secta" (od "secare") tedy "sekat, řezat", tedy původně "co je odděleno, odštěpeno". Vyjadřuje tedy náboženskou skupinu, která se oddělila.

Problémem použití termínu "sekta" tak jak ho vnímá společnost je, že je to pojem relativní. Přemýšlíme nad tím od "koho" se sekta oddělila a většina lidí si za "koho" dosadí hlavní proud v náboženství, jenomže nám chybí standard, který by určil co je ještě v mezích a co už ne. A hlavně, takto pojato, i samotné křesťanství bylo jednou označováno za nebezpečnou sektu, která se oddělila od židovství. Ve Sk 24:5 je apoštol Pavel považován společností za "vůdce sekty". A dokonce i sám Ježíš je ve své době označen jako kníže démonů (Mt 10:25). Nicméně dějiny ukázaly, že tato "nebezpečná sekta" (křesťanství) velmi pozitivně ovlivnila celou společnost.

Abychom neoznačovali Ježíše za sektu, tak bychom měli nad termínem "sekta" přemýšlet z Božího pohledu, jako nad skupinou, která se odděluje od Boha, protože to je to, co je opravdu nebezpečné a má negativní dopad na člověka i jeho okolí. Standardem pro rozlišování se tedy nestávají měřítka lidí, ale Boží slovo. Přestože podle lidských očí a měřítek Ježíš mohl působit jako sekta, podle Božího slova nikoliv.

Proto než označíme Shincheonji jako sektu, tak bychom neměli zkoumat zda je Shincheonji odlišná od ostatních církví, ale zda její učení je nebo není podle Božího slova. Na základě toho bychom měli rozhodnout, zda je Shincheonji sektou, která se oddělila od Boha.