Je pravdou, že věříte, že nezemřete?

Shincheonji
Autor
Shincheonji, církev Ježíšova
Datum
2021-06-27 01:46
Shlédnutí
1508
Věčný život v těle není tvrzení, se kterým přišlo Shincheonji, ale je to slib, který dal Bůh a nechal ho zapsat v Bibli. 1. Janova 5:13 dokonce uvádí, že záměr pro sepsání Bible je, „abyste věděli, že máte věčný život.“ Co je myšleno „věčným životem“? Ježíš řekl: „Kdo věří ve mne, i kdyby zemřel, bude žít. A každý, kdo žije a věří ve mne, jistě nezemře na věčnost.“ (J 11:25-26). Ježíš zde uvádí, že tu budou lidé, kteří jistě nezemřou a jinde apoštol Pavel píše: „...oživí i vaše smrtelná těla..“ (Ř 8:11). Řeč je tedy o věčném životě v těle. Jelikož to je něco, co se dosud nenaplnilo, je to pro nás nepředstavitelné, stejně jako bylo nepředstavitelné za doby Noeho, že přijde potopa. Nicméně, Bůh tehdy jako i dnes naplňuje všechny své sliby a členové Shincheonji věří v naplnění Božích slibů.