Tvrdíte, že pouze 144 000 je zachráněno. Je to to pravda?

Shincheonji
Autor
Shincheonji, církev Ježíšova
Datum
2021-06-20 02:08
Shlédnutí
1381
Shincheonji, církev Ježíšova takto nikdy neučila. V 1 Tm 2:4 Bůh napsal, že "chce, aby byli všichni lidé zachráněni" a v proroctví Zjevení kapitole 7 přislíbil, že 144 000 kněží a nespočítatelný velký zástup v bílém bude vykoupen z hříchu. To znamená, že těch 144 000 je počet kněží. Stejně jako pro založení univerzity je třeba nejprve shromáždit profesory a potom studenty. Aby Shincheonji, církev Ježíšova jednala podle toho, co Bůh přislíbil, shromažďuje nejprve 144 000 kněží označených slovem Bible, kteří mají schopnost a víru, kterou by uznal Bůh. Poté, podle slova Bible, se po slyšení jejich učení shromáždí nespočítatelný zástup do Shincheonji, církve Ježíšovy.