Co je základem víry Shincheonji?

Shincheonji
Autor
Shincheonji, církev Ježíšova
Datum
2021-06-16 13:43
Shlédnutí
1420
Základ toho, v co Shincheonji věří, je učení Bible. Bible neobsahuje pouze slovo učení, ale také slova zaslíbení o světě, ve kterém nebude smrt, žal, křik ani bolest (Zj 21:4). Tento slib se naplňuje v čase druhého příchodu Ježíše. Shincheonji věří ve slova zaslíbení v Bibli, která Bůh nechal věřícím. V zaslíbení Bible nacházíme zaslíbenou teologii, zaslíbeného pastýře a zaslíbenou svatyni. Toto je zmiňováno napříč celou Biblí, od Genesis až do Zjevení.