Je pravda, že pokud chodíte do Shincheonji, rozpadne se vám rodina kvůli rozvodům, útěkům z domova...

Shincheonji
Autor
Shincheonji, církev Ježíšova
Datum
2021-06-04 09:51
Shlédnutí
1444
Je pravda, že pokud chodíte do Shincheonji, rozpadne se vám rodina kvůli rozvodům, útěkům z domova a přerušení studia?

V roce 2007 vysílací stanice ,,MBC blok PD" a později v roce 2015 CBS v Koreji vysílaly pořady, ve kterých byla svědectví lidí, kteří vznesli takováto obvinění vůči Shincheonji. Tato záležitost šla k soudu a podle soudního rozsudku tato svědectví vznesla falešná obvinění. Podle soudního rozsudku musely vysílací stanice vysílat opravený obsah. Ten ovšem mnoho lidí nevidělo a dál kolují po sítích a internetu tato falešná obvinění.

Členové Shincheonji žijí občanský život jako kterýkoli jiní lidé. Jsou mezi nimi tací, podobně jako pastoři či kněží v jiných církvích, kteří se rozhodnou věnovat více času pro pastorační službu lidem. V žádném případě ovšem nejsou nuceni k rozvodům, útěkům z domova nebo přerušení studia, naopak církev Shincheonji podporuje své členy, aby byli součástí svých rodin, aby studovali a měli řádné zaměstnání.

Především kvůli silně negativnímu vnímání Shincheonji ze strany společnosti, které započalo již zmíněnými dvěma falešnými pořady, vznikly programy "násilné konverze" nebo ,,poradny" v různých denominacích. Tyto programy užívají falešného tvrzení, že Shincheonji "manipuluje" členy a "obírá" je o svobodu. Členové Shincheonji se svobodně a dobrovolně rozhodují pro svou víru a přes nátlak blízkých se odmítají zříci své víry. Příbuzní proto v těchto konverzních programech začali používat fyzické násilí a omezovat svobodu tím, že nutili členy Shincheonji ukončit studium, odejít z práce nebo vyhrožovali rozvodem.