Uctívá Shincheonji svého předsedu jako Boha, druhý příchod Krista, ducha pravdy nebo vtělení apoštola Jana?

Shincheonji
Autor
Shincheonji, církev Ježíšova
Datum
2021-10-22 07:18
Shlédnutí
719
Předseda Shincheonji, Man Hee Lee, se narodil roku 1931 v Jižní Koreji. Vyrůstal na venkově, kde se věnoval zemědělství a farmaření. V dětství byl pro něho vzorem víry jeho dědeček, který věřil v Boha na nebesích a každý den se k němu modlil. Tento zvyk každodenní modlitby zůstal Lee do dospělosti. Lee nestudoval teologii, neznal církve, pastory nebo Bibli.

Za celý svůj život měl Lee několik netradičních zážitků, ve kterých se k němu přibližovaly hvězdy na nebi, nebo na něho dohlížely za bílého dne. Po jednom z těchto zážitků se Lee odebral na vrchol hory a přísahal svou věrnost Bohu na nebesích, tak začal svou cestu víry v Boha. Po nějaké době se stal součástí Svatyně stánku, církve v Gwacheonu, kterou vedlo sedm poslů, sedm hvězd. Jednoho dne, když se vracel z ostrova Jeju do svého rodného města, potkal duchovní bytost. Padl na tvář a naslouchal slovu, který mu bytost doručila, vrátil se do Gwacheonu, aby slova naplnil. Tento obraz je prorokován ve Zj 1,9-20, kdy se s Janem potkává Ježíš, který mu dává za úkol poslat dopisy sedmi sborům. Stejně tak, jak je prorokováno, od roku 1979 posílal předseda nesčetně dopisů sedmi poslům Svatyně stánku v Gwacheonu, jak mu řekl Ježíš.

Předseda byl svědkem událostí, které se ve Svatyni děly. Události, které se tam odehrávaly, jsou naplněním proroctví popsaných v knize Zjevení. Podle proroctví ve Zj 10 přijal otevřený svitek z ruky anděla, snědl jej a jeho obsah doručuje lidem, národům, jazykům a králům, neboli předává své svědectví všem sborům, církvím a věřícím na světě (Zj 22,16).

Předseda sám sebe nikdy nestavěl do pozice Boha, Ježíše, druhého příchodu Ježíše, ducha pravdy anebo vtělení apoštola Jana. Předseda Man Hee Lee je člověk, kterého Ježíš v čase naplnění Zjevení vyvolil jako pastýře a svědka událostí, který má toto svědectví přinést všem (Zj 22,16), všechno, co viděl a slyšel (Zj 22,8).

Zjevení Janovo nechal před dvěma tisíci lety zapsat apoštol Jan jako knihu obsahující proroctví o událostech, které se mají odehrát v budoucnu. Jan Zjevení zapsal jako vidění v podobenstvích, když byl ve vyhnanství na ostrově Patmos. Jakmile se události naplňují, podle proroctví zde musí být svědek, někdo v roli apoštola Jana, který je popsán ve Zjevení, kdo všechny události uvidí a bude je moci dosvědčit. Nebude to apoštol Jan sám, který zemřel dávno před dvěma tisíci lety, ale svědek, který bude současníkem událostí, když se budou naplňovat. Jelikož se nejedná o apoštola Jana osobně, ale o někoho, kdo se v čase naplnění ocitá v jeho pozici, je nazýván „novým“ Janem. Jedná se o popis jeho role v rámci událostí Zjevení, jakožto někoho, kdo vše viděl, slyšel a dosvědčil, nikoli o vtělení apoštola Jana.

Předseda Shincheonji je tedy svědkem událostí Zjevení. Každý může sám posoudit, zda je jeho svědectví pravdivé a zda je podle Písma.
Písmo nás varuje před falešným svědectvím. Pokud někdo vydává svědectví a tvrdí, že je něco součástí učení Shincheonji, ale ve skutečnosti je to lež a církev Shincheonji nikdy nic takového netvrdila, jedná se o falešné svědectví, které navíc veřejně poškozuje jméno církve.