Skrytá misie církve Shincheonji je minulostí. Církev jasně vysvětlila, proč nemohla otevřeně evangelizovat

Kromě jedinečnosti výkladu Bible a její poslední knihy Zjevení, je církev Shincheonji mezi veřejností známá také tím, že její členové v začátcích dialogu otevřeně nepřiznávali svou příslušnost k církvi. Církev už více jak 7 let misijně působí v České republice a počet jejích členů přesáhl dvě sta a stále rychle roste. Přestože je církev považována některými lidmi za kontroverzní a až do září 2021 prováděla skrytou misii, nárůst jejích členů a výklad Písma je ojedinělý. Církev Shincheonji začala od podzimu 2021 aktivně komunikovat s veřejností, křesťanskými společenstvími, religionisty a teology, aby předcházela dezinformacím, které se o ní v mediálním prostředí šířily. Mnoho lidí díky tomu odhodilo předsudky a přišlo si samo poslechnout a ověřit svědectví církve. V současné době počet studentů, kteří procházejí biblickými kurzy církve Shinchonji v jejím misijním centru Sion, přesáhl samotný počet členů církve. Církev Shincheonji publikovala na svých webových stránkách vyjádření ke skryté formě evangelizace, které Vám aktuálně exkluzivně přinášíme v tomto článku.

Prohlášení církve Shincheonji ohledně skryté formy misie:

Některé weby, zdroje nebo uživatelé internetu čas od času recyklují starší články týkající se způsobu evangelizace církve Shincheonji před zářím 2021. Sporadicky vznikají i další články na toto nebo podobné téma.

Jelikož chceme autorům těchto článků a ostatním lidem srozumitelně odpovědět, rozhodli jsme se napsat toto naše vyjádření. Rádi bychom vysvětlili, proč jsme v minulosti při evangelizaci vědomě neříkali celou pravdu ohledně skutečného jména naší církve a našich biblických programů.

Učinili jsme tak v dobré víře kvůli pomluvám, které se o nás šířily a také kvůli ochraně naší a studentů našich kurzů.

Několik set lidí tak mohlo v ČR v klidu studovat naše kurzy, aniž by byli pronásledováni, nálepkováni nebo nuceni ukončit návštěvu biblických kurzů Shincheonji. Všem studentům jsme v průběhu studia záměrně odhalili celou pravdu a skutečnost o naší církvi a biblických programech (kromě studentů, kteří odešli z kurzů ještě předtím, na začátku svého studia). Po celou dobu studia se mohli studenti sami za sebe rozhodnout ukončit studium.

Kvůli jedinečnosti poselství a výkladu Bible je církev Shincheonji (zkráceně SCJ) v domovské Jižní Koreji, ale i v zahraničí, pomlouvána již řadu let a nebylo tomu jinak ani v České republice. Misie zde započala otevřeně, ale hned první student biblického kurzu Shincheonji čelil nátlaku od duchovních autorit a byl nucen, aby od studia a zkoumání výkladů SCJ upustil.

V ČR trvala dočasná skrytá forma evangelizace od roku 2015 do srpna 2021. Nikdy nebylo úmyslem vést tuto formu evangelizace pořád. Činili jsme tak s nejlepším úmyslem s vědomím vzácnosti doručování poselství a snahou, aby si každý mohl bez předsudků ověřit naše učení. Jelikož jsme lidé, tak připouštíme, že jsme v minulosti něco mohli udělat lépe, a že jsme se v evangelizačním procesu mohli dopustit chyb. Nyní jsou všechny semináře Shincheonji veřejné a kurzy jsou pro ty, kteří se řádně přihlásí a vyplní přihlášku.

Oponenti argumentují, že Bůh nelže, a že takové lživé metody evangelizace nejsou slučitelné s učením křesťanství nebo Bible. V Bibli ovšem vidíme hned několik případů, kdy Boží lidé použili moudrost, režim utajení nebo zvláštní strategii na obelhání nepřítele, a dokonce i místa, kde Bůh přikazuje svému lidu, aby to takto učinil. Proč? Kořenem nedorozumění jsou články, které o nás šíří strach. Především o nás píší něco, co my sami neučíme, ani neříkáme a není to v souladu s naším učením, nebo něčím, čemu my sami věříme.

Máme zájem o dobré mezilidské vztahy se všemi, i s těmi, kterým se tato forma evangelizace nelíbila nebo neporozuměli našemu záměru. Chceme se jim tímto lidsky omluvit. Omlouváme se bývalým studentům, kteří se touto formou evangelizace cítili dotčeni, uraženi nebo podvedeni.

Současně žádáme křesťany, aby si sami přišli ověřit, jestli je naše svědectví o naplňování novozákonních proroctví Bible pravdivé nebo nikoli. Celosvětově (včetně ČR) roste počet absolventů našich kurzů a zejména letos mnohem více než dříve. Učení Shincheonji po celém světě vzbudilo zájem tisíců pastorů, kteří také vyjádřili zájem o naše kurzy.

Zveme všechny čtenáře, aby se zajímali o Boha, Ježíše a Boží slovo slibu v Novém zákoně. Bůh řekl, že jeho slovo nemůže být zrušeno, a že bude naplněno. Toto slovo se týká dnešní doby a je psáno, že Ježíš přijde jako zloděj v noci, nastane sklizeň těch, kteří se narodili z Božího semene a ti, kteří nebudou zrozeni z Božího semene zůstanou na poli, budou svázáni a obrazně spáleni ohněm stejně tak, jako tomu bylo v čase prvního příchodu. Ti, kteří věří v to, co Ježíš řekl, se budou zajímat o význam těchto jeho slov. My nemůžeme říkat nic jiného, než co je napsané v Bibli, jinak bychom byli shledáni jako ti, co lhali o Božímu slovu, což je podstatně závažnější než skrytá forma evangelizace.

Zveme vás k dialogu, buďme společně těmi, kteří dodrží Novou smlouvu, a kteří získají přislíbená požehnání.

Přejít nahoru