Hlavní práce nebeské služby

A vás budou nazývat Hospodinovými kněžími, budou vám říkat služebníci našeho Boha… [Iz 61:6]