Proměna (rozděleného) křesťanství v přímém přenosu

V následujících dnes tohoto měsíce se bude konat velkolepá událost – promoce sta tisíc studentů, kteří dokončili teologický kurz církve Nové nebe nová země (Shincheonji) pouze za rok 2022. Čímž se stává historicky největší teologickou událostí, která je pořádána jedinou denominací. Tento druh události se koná se již podruhé. První promoce proběhla v roce 2019 se 103 764 absolventy po celém světě. Studenti pocházejí z různých zemí, například z Jižní Koreje, Filipín, USA, Velké Británie, Francie, Španělska, Německa, Rakouska, České republiky a mnoha dalších států i napříč asijským a africkým kontinentem.

Nové nebe nová země (v korejštině „Shin Cheon Shin Ji“, ve zkratce „Shincheonji“) je církev, která byla založena v roce 1984 v Gwacheonu v Jižní Koreji. Jejím předsedou je pan Man Hee Lee, který se stal svědkem událostí naplnění proroctví poslední knihy Bible, Zjevení.

Shincheonji se skládá z 12 kmenů, které se nacházejí napříč národy a zeměmi po celém světě. V posledních letech zažívá velký růst díky svým unikátním kurzům, skrze které mohou studenti poznat Bibli do hloubky. Oficiální název Shincheonji (Nové nebe nová země), Církev Ježíšova, Svatyně stánku svědectví je založen přímo na zaslíbení podle Bible. Právě svým názvem a celým svým uspořádáním se Shincheonji stává jedinou církví, která má organizaci přesně podle Bible (viz Zj 4, Zj 15, Zj 21). Stejně tak jako celé její učení je založeno pouze na Bibli.

Dle statistik v České republice věřících v tradičních křesťanských denominacích spíše ubývá (zde), navzdory tomu církev Nové nebe nová země exponenciálně celosvětově roste (zde). A dokonce i v Česku se počet studentů účastnících se biblického semináře zvyšuje. Také během náročného období Covidu-19, kdy mnoho věřících přestalo dále navštěvovat svoji církev, zájem o kurzy Shincheonji stoupal. Nakonec tyto kurzy dokončilo 20-30 tisíc studentů za období v letech 2020-2021. Unikátnost těchto kurzů oceňují i teologové, univerzitní profesoři a pastoři, kteří se také nacházejí mezi absolventy promoce. Načež následně doručují obsah kurzu Misijního centra Shincheonji ve svých církvích.

Tuto promoci budete moci sledovat živě v den konání na Youtube kanále Nové nebe a nová země.

Přejít nahoru