Otevřený dopis Ekumenické radě církví se žádostí o omluvu

Dobrý den,
je nám líto, že musíme volit tuto formu veřejné žádosti o omluvu kvůli šíření lživých informací a pomluv ze strany vedení Ekumenické rady církví. Přesto, že jsme přímo žádali o omluvu, naše žádost byla ignorována, proto volíme tuto formu, abychom poukázali na bezpráví a diskriminaci, které by mezi křesťany neměly mít místo.

Záležitost se týká mediálního projektu VŠEM LIDEM (odkaz).

Mediální projekt VŠEM LIDEM vznikl za účelem šíření dobrých a pozitivních zpráv ze světa křesťanství. Je to snaha vyvážit množství negativních zpráv o křesťanství ve hlavních českých médiích a zároveň i lidem, kteří nevěří v Boha, ukázat, že v křesťanství se koná mnoho krásných a přínosných událostí pro svět. Přestože VŠEM LIDEM usiluje opravdu o dobrou věc, která je, věříme, milá Ježíši, nerozumíme jednání ERC.

Bod 1:
Celý problém vznikl tak, že generální sekretář ERC v České republice, pan ThDr. Petr Jan Vinš, napsal email s varováním, kde prohlásil, že VŠEM LIDEM je nepřiznaný projekt církve Nové nebe nová země a zároveň, že je to snaha vytvořit si dosah do dalších církví.

Načež redakce VŠEM LIDEM požádala generálního sekretáře ERC o omluvu s vysvětlením, že na facebookové stránce VŠEM LIDEM v sekci INFORMACE, je již od založení projektu v listopadu 2022 veškeré info uvedeno. Níže posíláme, co je od počátku v informacích uvedeno:

Informace o vás
Vítáme Vás na naší stránce.

Co je VŠEM LIDEM?
Mediální projekt pro sdílení zpráv, zajímavostí a událostí ze světa křesťanství v České republice a zahraničí.
Prostor, který nabízí rychlý přehled nejen z křesťanských médií.

Abychom předešli případným nedorozuměním a šíření nepravdivých informací, chtěli bychom tímto zdůraznit,
že kanál slouží pouze k účelům uvedeným v úvodu této zprávy, nikoliv pro upřednostňování jedné církve či
pro evangelizaci.

Provozuje církev Nové nebe nová země, Shincheonji.

Místo omluvy a napravení situace byl tento email rozeslán mezi další církevní představitele, a tak byla tato pomluva dále šířena.

Bod 2:
Mediální projekt VŠEM LIDEM se nesnaží vybudovat dosah do dalších církví, nýbrž se snaží informovat o dobrých skutcích nejen farářů a pastorů z různých církví.
Doporučujeme si ověřit tuto informaci u všech osobností, které poskytli redakci VŠEM LIDEM rozhovor.
Děkujeme pánům farářům, církevním představitelům, ale i prezidentským kandidátům, že s námi sdílejí snahu šířit dobré zprávy z jejich prostředí mezi křesťany a taktéž nevěřící.

Rádi bychom dodali, že nás velice mrzí přístup generálního sekretáře ERC v ČR  v této situaci, který vrhá špatné světlo na celou ERC v ČR. Místo vzájemného dialogu a snahy najít porozumění, šíří strach a nepravdy, které brzdí dílo šíření radostných zpráv z celého křesťanství.
O co více nás mrzí, že generální sekretář ERC jde proti  vlastním zásadám ERC, které uvádějí na svých webových stránkách:

Ekumenická rada církví v České republice je společenstvím křesťanských církví, které vyznávají Pána Ježíše Krista jako Boha a Spasitele podle Písem Starého a Nového Zákona a usilují uskutečňovat své poslání společně ke slávě jednoho Boha, Otce i Syna i Ducha svatého. Křesťanské církve v České republice jsou si vědomy daru a závazku jednoty Kristových učedníků, navazují na tradice náboženské svobody, přítomné v českých dějinách, zvláště v tradici cyrilometodějské a reformační, usilují být české společnosti příkladem  a svědectvím tolerance a vzájemné úcty, a proto se rozhodly vytvořit Ekumenickou radu církví v České republice…

Závěrem bychom rádi vyzvali všechny čtenáře, aby si sami ověřili záměr a naplňování poslání mediálního projektu VŠEM LIDEM podle kvality publikovaného obsahu.
Pokud naleznete na našem kanálu cokoliv, co považujete za nevhodné, pohoršující nebo nepřípustné, budeme rádi, pokud nás budete informovat.
Zároveň všechny prosíme, aby si ověřovali informace a nevytvářeli mezi církvemi zbytečné rozbroje, ale hledali cestu k vzájemnému porozumění, dialogu a lásce.

Mediální projekt VŠEM LIDEM bude i nadále publikovat pozitivní a radostné zprávy z celého křesťanství. Věříme, že křesťané budou poznáni po lásce a naše světlo bude svítit lidem, aby chválili Boha. Děkujeme všem, kteří nás sledují.

S pozdravem
Patrik Smutný
Šéfredaktor mediálního projektu VŠEM LIDEM

Přejít nahoru