Zaslíbená svatyně

Potom jsem uviděl: V nebi byla otevřena svatyně stánku svědectví [Zj 15:5]

Historie Shincheonji

Podle jeho zaslíbení očekáváme nová nebesa a novou zemi, ve kterých přebývá spravedlnost [2 Pt 3:13]

Dne 10. listopadu byla úspěšně dokončena sjednocená promoce 12 kmenů po celém světě, křesťanského misijního centra Sión, třídy 110 (promovalo dohromady 103.764 lidí). 

2019

103.764 lidí promovalo za pouhých 10 měsíců, zjevila se Boží moc

 • Křesťanské misijní centrum Sión, třída 110, promoce po celém světě (dohromady 103.764 lidí promovalo)
 • Založení pobočky církve Shincheonji v Namyang
 • Biblický seminář o druhém příchodě a sklizni (Soul, Gjong-gi, Inčon, Dedžon, Degu, Busan, Gwangdžu, Džedžudo, po celé Korejské republice)
 • Pozvání pastorů na shromáždění Slova
 • Tisková konference s Korejsko-křesťanskou tiskovou asociací
 • Událost dne Oběti násilné konverze
 • Začátek telekomunikačního vzdělávání „Internetové křesťanské misijní centrum Sión“
 • Publikace knihy [11. díl, Síň pravdy, vysvětlení ve shrnutí podle témat]
 • Dobrovolná práce darování knih „Jdem do knih, hrajme si skrze mír“
 • Dobrovolnické činnosti a mnoho ocenění pro Shincheonji dobrovolnickou službu
 • Prezentace prohlášení Shincheonji (konečně se odhalila identita boha CCK)

2018

Shincheonji do světa, svět do Shincheonji! Situace promoce v cizině

 • Křesťanské misijní centrum Sión, promoce třídy 107, 108
 • Založení církve Shincheonji v Dongtanu a Gwangjangu
 • Vytvoření hlavní stránky Shinchoenji dobrovolnické služby www.scjvolunteers.com
 • Dobrovolnicé činnosti a mnoho ocenění pro Shincheonji dobrovolnickou službu
 • Publikace knihy [10. díl, Síň pravdy, vysvětlení ve shrnutí podle témat]
 • Publikace knihy [2. díl, Porovnávání doktrín pravověrnosti Shincheonji a doktrín sekty zkažené CCK]
 • Otevřený seminář Shincheonji
 • Památník sestry Koo Ji In a shromáždění pochodu za urgování ustanovení zákona o zákazu násilné konverze
 • Hnutí podepisování ustanovení zákona o zákazu násilné konverze

Dne 10. listopadu byla úspěšně dokončena sjednocená promoce 12 kmenů po celém světě, křesťanského misijního centra Sión, třídy 110 (promovalo dohromady 103.764 lidí). 

2017

12 kmenů, konání zkoušky nové smlouvy, která se dává do skutků

 • Otevřený seminář Shincheonji
 • Křesťanské misijní centrum Sión, promoce třídy 107, 108
 • Založení církve Shincheonji ve Wangšibri
 • Dobrovolnické aktivity a mnoho ocenění pro dobrovolnickou službu Shincheonji
 • Prohlášení manifestu Shincheonji < Silně kritizujeme CBS a politiku, která pomlouvá Shincheonji, církev Ježíšovu >
 • Síň pravdy SCJ TV (Shincheonji vysílání) se nově reorganizovala na HMBC
 • Počátek vysílání podcasatu “Hanlpod“
 • 12 kmenů, zkouška nové smlouvy, která se dává do skutků (dohr. 4 části)
 • Porovnávání doktrín SCJ vs CCK : blind test na ulici
 • Akce shromáždění „Antinárod, antispolečnost, antináboženství je CCK a CBS“ (akce, která kritizovala CCK a CBS, kteří falešně obviňovali SCJ, že je antinárod, antispolečnost, antináboženství, a oznámila zářivě světu pravdu)
 • Diskuze pozvání náboženských představitelů
 • Prohlášení nařízení Nejvyššího soudu “CBS musí vysílat opravené kontroverzní vysílání či vyřešit odškodnění za překroucené falešné vysílání o Shincheonji” (CBS : Výsledek soudu vysílání o lidech, kteří spadli do Shincheonji)
 • Tisk Džung-ang ilbo, Dong-a ilbo, Hankuk ilbo, Noviny Soulu, Segje ilbo, apod. v mnoha tisku vysílali zprávy o církvi Shincheonji
  – promoce Křesťanského misijního centra Sión “Shincheonji letos vytvořili 23.000 absolventů
  – Člen Nového nebe a nové země, církve Ježíšovy, zkouška nové smlouvy, která se dává do skutků
  – Dobrovolnické aktivity a mnoho ocenění pro dobrovolnickou službu Shincheonji

2016

Shincheonji vs. CCK, vytváření zdrojů porovnávající 100 druhů doktrín

 • Otevřený seminář Shincheonji
 • Křesťanske misijní centrum Sión, promoce třídy 103
 • Akce pozvání lidí z oblastí po celé republice dvanácti kmenů (Start One Day)
 • Dobrovolnické aktivity a mnoho ocenění pro dobrovolnickou službu Shincheonji
 • Distribuce dopisů o falešných svědectvích CCK a o překrouceném falešném vysílání CBS
 • Vytvoření peticepro média o urážejícím vysílání CBS
 • Vytvoření žádosti pro uzavření CCK a CBS, jedno-demonstrace jednoho člověka či hnutí podpisu
 • Shromáždění zavržení pro zavření CCK a CBS
 • Distribuce dopisu poslaného církvím pod CCK
 • Prohlášení manifestu Shincheonji (obžaloba za brutálnost CBS)
 • Vznik knihy pororovnávání 100 druhu doktrín ze Shincheonji vs CCK a videa

Každé video porovnávání doktrín na YouTube překročilo sto tisíc shlédnutí.

Darování talentů několika desítek tisíc lidí za rok, darování krevní plazmy 5000 lidí. Otevřeli novou možnost korejské dobrovolnické služby.

2015

Dobrovolnické aktivity a mnoho ocenění pro dobrovolnickou službu Shincheonji

 • Otevřený seminář Shincheonji
 • Křesťanské misijní centrum Sión, promoce třídy 101 a 102
 • Vedoucí valného shromáždění, návštěva a kázání v církvi v Londýně
 • Akce předsevzetí všech mládeží 12 kmenů
 • Dobrovolnické aktivity a mnoho ocenění pro dobrovolnickou službu Shincheonji
 • Prohlášení manifestu Shincheonji k veřejnému vyjádření CCK
 • Oficiální tisková konference Shincheonji o překrouceném falešném vysílání CBS
 • Setkání žurnalistů a reportérů
  < Realita náboženského světa a role tisku >
 • Odesílání dopisu křesťanským pastorům

2014

Vysílání speciálního rozhovoru z "Diagnóza života víry Shincheonji“

 • Otevřený seminář Shincheonji
 • Křesťanské misijní centrum Sión, promoce třídy 99 a 100
 • Vedoucí valného shromáždění, vysílání speciálního rozhovoru “Diagnóza životu víry ShincheonjI” na internetovém vysílání Shincheonji, v SCJ TV
 • Dobrovolnické aktivity a mnoho ocenění pro dobrovolnickou službu Shincheonji

Speciální rozhovor “Diagnóza života víry Shincheonji” byl vysílán na internetovém vysílání Shincheonji, v SCJ TV

Na každém biblickém semináři, které se pořádalo v různých zemích po celém světě, byla pochava od publika a tisku.

2013

Světový biblický seminář, celá Země byla nadšena

 • Shincheonji shromáždění Slova bylo otevřena v Korejské republice, Oceánii, Východní Asii, Evropě, Severní Americe, Střední a Jižní Americe
 • Otevírání internetového vysílání <HMBC>
 • Publikace knihy [4. díl, Síň pravdy, vysvětlení ve shrnutí podle témat]

2012

Pořádání 6. sportovní olympiády světového míru, obnovení světla, nebeské kultury a umění

 • Otevírání internetového vysílání <Síň pravdy>
 • Otevření Shincheonji biblického semináře v Evropě, Americe a Africe
 • Pořádání 6. sportovní olympiády světového míru, obnovení světla, nebeské kultury a umění

Zhruba 200 000 lidí se shromáždilo na sportovní olympiádě nebeské kultury a umění, bylo to vysíláno po celém světě skrze internetové vysílání.

Když se uspořádal biblický seminář veřejně pod jménem Shincheonji, počet diváků se naopak zvýšil.

2009 - 2011

Shincheonji seminář Slova, otevřen v deseti městech po celé Korejské republice

 • Publikace knihy [1., 2., 3-1., 3-2. díl, Síň pravdy, vysvětlení ve shrnutí podle témat]
 • Shincheonji biblický seminář, uspořádán v deseti městech po celé Korejské republice
 • Publikace [Noviny města pravdy, krásné Shincheonji]
 • Publikace knihy [Skutečnost Zjevení se takto naplnila]

2005 - 2008

Pořádání 5. sportovní olympiády nebeské kultury a umění

 • Zavržení překroucené historie Dokdo a prohlášení mírové zprávy celému lidstvu (MÍrové náměstí olympiády)
 • Otevírání vysílací stanice internetového rádia Shincheonji
 • Nahrávání videa lekcí na internet
 • Publikace knihy [Stvoření nebesa a země]
 • Publikace knihy [Zjevení a komentáře Bible]

Byla to první sportovní olympiáda nebeské kultury a umění, která ukázala novou nebeskou kulturu na základě Slova Bible.

Září 2004, na 4. celostátní sportovní Shincheonji olympiádě ve stadiónu Nonsan se účastnilo zhurba 40 000 lidí.

2001 - 2004

4. celostátní sportovní olympiáda Shincheonji, která vzrostla skrze nebeskou kulturu

 • Otevírání interentové stránky Křesťanského misijního centra Sión
 • Začátek skupiny kultury a umění Shincheonji (vystoupení ve vysílací stanici KBS, MBC)
 • Začátek dobrovolnické služby Shincheonji
 • Dobrovolnická služba na letní univerziádě v Degu
 • Pořádání 4. celostátní sportovní olympiády Shincheonji

1998 - 2000

Registrace znaku Shincheonji a znaku Siónu na úřad pro duševní vlastnictví v Koreji

 • Registrace znaku Shincheonji svatyně stánku svědectví a obchodního znaku
 • 2. poutní cesta (Turecko, Řecko, Řím, ostrov Patmos)
 • Bohoslužba díkuvzdání za vstup do ústřední svatyně v Gwačonu
 • Registrace znaku Křesťanského misijního centra Sión a obchodního znaku
 • Pořádání 3. celostátní sportovní olympiády Shincheonji

Skzre vítězství v mnoha válek jsme získali znak Shincheonji a znak Siónu.

Organizace trůnu v centru s vedoucím valného shromáždění bylo jmenováno 7 vzdělavatelů, 12 vedoucích kmenů a 24 starších

1995

Ustanovení trůnu 12 kmenů Shincheonji

 • Jmenování 7 vzdělavatelů, 12 vedoucích kmenů a 24 starších Shincheonji
 • Publikace knihy [Člen a Království nebeské (sloučení)]
 • 1. poutní cesta (Izrael, Egypt)
 • Publikace [Skrytá mana]
 • Pořádání 2. celostátní sportovní olympiády Shincheonji

1993

Pořádání 1. celostátní sportovní olympiády Shincheonji

 • Registrace organizace Shincheonji
 • 1. celostátní sportovní olympiáda Shincheonji
 • Publikace knihy [Fyzické naplnění tajemství království nebeského Zjevení]

V říjnu 1993 se pořádala 1. celostátní sportovní olympiáda Shincheonji pro rozvoj sportovní kultury a sjednocení všech členů

Křesťanské misijní centrum Sión, které doručuje proroctví a fyzické naplnění Nového zákona, bylo ustanoveno po celém státu s počátkem v Sadangu.

1990 - 1991

Otevírání Křesťanského misijního centra Sión

 • Založení Křesťanského misijního centra Sión
 • Celostátní shromáždění Zjevení
 • 1. – 5. promoce Křesťanského misijního centra Sión

1985 - 1989

Založení poboček Shincheonji

 • Publikace knihy [Fyzické naplnění tajemství království nebeského ve Zjevení]
 • První celostátní poutní cesta
 • Založení poboček Shincheonji v různých oblastech
 • 1. sjednocené shromáždění na hoře
 • Publikace knihy [Člen a Království nebeské 1, 2]
  [Fyzické naplnění Zjevení 2]
 • Publikace prvních měsíčních novin “Světlo života”
 • Propagace Shincheonji všem lidem z celého světa, kteří přijeli na 88. olympiádu v Soulu

První seminář Zjevení, který začal poprvé v kraji Gjong-gi, se neustále pořádá na všech místech státu.

Fotka, na které se dosvědčuje Slovo na hoře, protože ještě nebyla svatyně.

1984

Založení Shincheonji

 • Založení Shincheonji, církve Ježíšovy, svatyně stánku svědectví
 • První svatyně v budově (podzemní svatyni v domě ráje)
 • Oficiální prohlášení Svaté ustavení Shincheonji
 • Oficiální registrace pro publikaci knih Shincheonji