Zaslíbená svatyně

Potom jsem uviděl: V nebi byla otevřena svatyně stánku svědectví [Zj 15:5]

Trůn organizace

Přijď tvé království. Staň se tvá vůle jako v nebi, tak i na zemi [Mt 6:10]

Organizace trůnu Shincheonji

Stejně jako Mojžíš postavil svatostánek a jeho zařízení podle nebeských věcí a podle toho, jak to viděl, také jako Ježíš, který učinil podle toho, jak pracoval Bůh, Trůn organizace Shincheonji v dnešní době se po jeho vidění v nebi také stvořil stejně, podle nebeských věcí příslíbených v Novém zákoně (Heb 8:5, Jn 5:19, Zj 4, Zj 21).

Organizace trůnu je v centru vedoucího valného shromáždění. Je tam sedm vzdělavatelů, kteří mají roli sedmi očí, 12 vedoucích kmenů jako 12 Ježíšových učedníků, 24 starších, kteří vedou administrativu 24 ministerstev.