Nové nebe nová země, Shincheonji

Jediná církev na světě, jejíž biblické kurzy vystudovalo za jeden rok více než 100.000 lidí po celém světě

Žijeme ve společnosti, kde se postupem času na křesťanské hodnoty a tradice zapomíná a někdy se dokonce úplně vytrácejí. Za poslední tři roky prochází společnost celosvětově náročným obdobím, překonává mnohé zkoušky a hledá cestu k lepší budoucnosti. Církev Nové nebe nová země, Shincheonji však každý rok dokazuje, že cesta ke sjednocení, vzájemné lásce, porozumění a lepší budoucnosti vede právě skrze vzdělávání a porozumění biblickým proroctvím knihy Zjevení. Přestože v době covidu přestalo mnoho lidí docházet do církví, církev Nové nebe nová země, Shincheonji zaznamenává skokový nárůst počtu lidí, kteří přicházejí studovat její biblické kurzy do Křesťanského misijního centra Sion. Kurzy se věnují z hlavní části proroctví a naplnění knihy Zjevení.

V neděli 20. listopadu roku 2022 se tak již podruhé uskutečnila největší promoce v dějinách církve Nové nebe nové země, Shincheonji. Na události promovalo celkem 106.186 lidí z více než 80 zemí celého světa včetně České republiky. Od doby svého založení v roce 1984 se Shincheonji doslova rozšířila do celého světa.

Biblického kurzu se účastnili jak původně nevěřící lidé, tak i věřící, a to i z různých náboženství. Mezi promujícími bylo 62.127 lidí původně nevěřících, dále 31.797 lidí, kteří pochází z protestantských denominací, 5680 z buddhismu, 2704 z katolictví a 3878 z ostatních náboženství. Lidé tak nacházejí jednotu a porozumění napříč náboženstvími či životními filozofiemi.

Známka, že se jednalo o netradiční událost, potvrzuje i účast 522 pastorů, kteří také promovali a mnohem více pastorů nyní studuje. Velký zájem ze strany pastorů přišel skrze on-line seminář Zjevení vysílaný přes Youtube. Od té doby více než 4000 pastorů, včetně teologických škol, podepsalo MOU (tzv. memorandum o porozumění) se Shincheonji. Pastoři, kteří přicházejí studovat biblické kurzy do Křesťanského misijního centra Sion, poté vyučují proroctví a naplnění knihy Zjevení také ve svých církvích. Počet studujících se tak mnohonásobně zvyšuje díky členům církví, které daní pastoři vedou. Dva z pastorů ve svém projevu na promoci zmiňovali vděčnost za studium, a také popisovali pozitivum hlubšího poznání Bible, které jim pomáhá při vedení života víry věřících, kteří pravidelně dochází do jejich církví.

„Chtěl jsem si sám ověřit, že teď je ten čas druhého příchodu (Ježíše), že teď se Zjevení Nového zákona naplňuje. Ačkoliv jsem se v minulosti učil tradiční teologii na semináři, tak jsem vůbec nic nevěděl o Zjevení. Takže jsem dříve své členy učil jen to, co bylo jednoduché a vynechával jsem to, co bylo složité.“

Pastor H. Džon

„Lekce nám daly detailní důkazy o tom, kdy, kde a jak byla kniha Zjevení naplněna. To bylo něco, co mohlo být doručeno jen tím, který to zná, který viděl tu realitu.“

„V listopadu 2021 jsem podepsal MOU spolu s dalšími pastory a představili jsme slovo členům církve, dalším pastorům a kamarádům. V květnu 2022 jsem přejmenoval teologický seminář, který jsem vedl, jako Hepto misijní centrum Sion a v současnosti stále rozšiřuji tohle slovo do různých regionů.“

Pastor D. Jackson

Mimo promoční akt promluvil také předseda Shincheonji, který veškerý svůj čas a úsilí věnuje předávání svědectví o proroctví a naplnění knihy Zjevení. Nyní se studiu o proroctví a naplnění Zjevení věnují sta tisíce lidí po celém světě. Ve své řeči vyzdvihl naději lidí a Boha, který zaslíbil, že se vrátí k člověku. Důraz kladl na jednotu křesťanů a pastorů, a vyzval věřící ke komunikaci a nápravě toho, co je špatně dle standardu Bible, jako hlavní knihy křesťanství.

„Jako lidé, kteří mají stejnou Bibli, a jako lidé, kteří věří a doufají v jednoho stejného Boha a v nebesa, tak není žádný důvod, proč bychom se měli hádat a přít mezi sebou.“

„Pokud je skutečně nějaký problém, nebo nějaká chyba, tak musíme jít a musíme to napravit. A pokud Bible je jako standard, tak věci můžeme napravit.“

Předseda Shincheonji

Biblické studium v Křesťanském misijním centru Sion církve Nové nebe nová země pomáhá lidem obnovit či nalézt hluboko dané životní hodnoty a spojení s Bohem. V Bibli je napsáno, že Bůh je slovo (J 1:1), tedy studovat Boží slovo znamená být ve spojení s Bohem. To je to, co zásadně ovlivní život každého promujícího a co se i prakticky promítne navenek. Studenti kurzů Křesťanského misijního centra Sion sdílejí vděčnost za porozumění Božího slova, které přináší hlubší porozumění sobě samému a poznání Boha.

Promoce byla vysílána živě na Youtube ze sportovního stadionu v Jižní Koreji s překladem do devíti jazyků. Věřící z celého světa se tak mohli navzájem propojit a společně vzdát slávu Bohu.

Také v Praze se konala promoce absolventů biblické školy Shincheonji. Jaké pro ně bylo studium a co jim přineslo, se lidé mohou dozvědět i skrze plánovanou výstavu, na které budou fotografie a videa 100.000 promoce jak ze světa, tak i z České republiky.

Výstava bude probíhat v galerii Karpuchina na adrese Rybná 694/22 ve dnech od středy 11.1. do pátku 13.1. v pravidelnou dobu od 15 do 21 hodin. Na výstavě mohou návštěvníci vidět například promoční talár, videa se sdílením absolventů nebo se dozvědět zajímavosti z promoce.

Vstupné je volné a otevřené široké veřejnosti.

Přejít nahoru