Mládež znovu žije: Vidíš naději?

V sobotu 22. dubna se v prostorách husitské církve v Praze uskutečnila druhá úspěšná událost „Mládež znovu žije, vidíš naději?“ s potvrzenou účastí 45 pastorů a 300 lidí.

Návštěvníci mohli slyšet upřímná osobní svědectví lidí, kteří v životě obnovili svou naději hlavně díky Bohu. Propojili svoje životy s nadějí Boha, kterou poznali skrze Bibli a její poslední knihu Zjevení. Rozhodli se vložit svůj život a úsilí do naplnění Boží vůle s vědomím, že když se naplní Boží naděje, naplní se i jejich vlastní. Někteří z nich vedou biblické kurzy nebo pomáhají šířit evangelium a Boží naději skrze dobrovolnictví a média, jako je například křesťanský televizní pořad Krok víry nebo mediální projekt Všem lidem.

Kromě svědectví zaznělo během programu také zamyšlení nad Božím slovem. Ve stejný den totiž začal nový seminář církve Nové nebe nové země „Svědectví o naplnění Zjevení“ vedený předsedou církve panem Man Hee Lee. Lidé mohli vidět záznam ze semináře, kterého se účastnilo přes 500 pastorů, aby si vyslechli svědectví o naplnění biblických proroctví v dnešní době.

Předseda církve, pan Man Hee Lee, zdůrazňoval důležitost víry postavené na Božím slově a na poslušnosti Ježíšovu slovu. Sdílel také o svém životě, který byl poznamenán bolestivou zkušeností z války, kterou Korea procházela. Z vděčnosti, že přežil válku na frontě, vzdával pravidelně Bohu modlitbu. Žil jako obyčejný farmář a nikdy nestudoval na teologické škole. Jeho víra započala skrze vedení hvězdy a po zbytek života je jeho snahou naplnit Ježíšův příkaz, který dostal, aby dosvědčil o naplněných skutečnostech Zjevení, kterých byl svědkem. Jak sám zmiňuje, nemůže mluvit nic jiného než to, co viděl a slyšel. Z lásky k Bohu a Ježíši a s vědomím důležitosti svěřeného úkolu vytrvale naplňuje poslání i ve svých 93 letech. Každý věřící si tak může uvědomit důležitost porozumění biblickým proroctvím a jejich naplnění, co je obsahem nové smlouvy a jak ji dodržet.

Mezi hosty také promluvil bývalý šéfredaktor křesťanských novin, který jako první z České a Slovenské republiky začal studovat svědectví o proroctví a naplnění Zjevení. Výzvu, kterou mu pan Man Hee Lee při jejich prvním osobním setkání dal bylo, aby šel do celého světa a našel někoho, kdo rozumí knize Zjevení. V záznamu z události se můžete dozvědět, jaká byla jeho cesta ke studiu, a také jeho zkušenost s evangelizací.

Součástí události bylo také divadelní představení a chvály od kapely Make a Way, které prostory kostela rozezněly. Záznam z události je možné zhlédnout na YouTube kanálu církve na tomto odkazu: https://www.youtube.com/watch?v=HfEX_WC_sY0

Přejít nahoru