Misijní centrum Sión

… Aby měli právo ke stromu života a aby branami vstoupili do města [Zj 22:14]

Představení Křesťanského misijního centra Sión

Představujeme vám teologický vzdělávací institut, který byl založen podle přislíbení Bible a doručuje jenom Slovo Bible.

Křesťanské misijní centrum Sión je vzdělávací institut, který na základě proroctví přislíbeného v Bibli vyučuje Slovo fyzického naplnění.

Křesťanské misijní centrum Sión doručuje Slovo Bible bezplatně každému, kdo jej chce slyšet, a to bez ohledu na pohlaví, vzdělání či pozici. Vychází tak z Ježíšových slov „…A kdo žízní, ať přijde, a kdo chce, ať si  zdarma vezme vodu života (Zj 22:17)“..

V rámci 6-ti měsíčního kurzu studenti projdou výukou evangelia fyzického naplnění Zjevení metodou 5W1H (tj. vysvětlením všech událostí skrze otázky kdo, kdy, kde, co, jak, proč). Součástí kurzu je zkouška obsahující zhruba 300 otázek. Po úspěšném dokončení celého kurzu a absolvování zkoušky může student vstoupit jako člen do církve Shincheonji.

Současné vzdělávání probíhá online.

Znak Křesťanského misijního centra Sión

Podle jeho zaslíbení očekáváme nová nebesa a novou zemi, ve kterých přebývá spravedlnost [1Pt 3:13]

Licenční číslo: 0000731

Znak Alfa a Omega

Znak křesťanského misijního centra Sión  vyjadřuje jeho význam a hodnotu. Kruh v duhové barvě symbolizuje nebesa a zemi. Otevřená kniha před křížem je Slovo nové písně, které je vyučováno na Hoře Sión ve Zjevení 14. Jedná se o otevřené slovo, které vidíme také ve Zjevení 10. Červený kříž na hoře značí to, že Ježíš nesl kříž pro lid, který má přijmout záchranu. Alfa (počátek) a Omega (konec) značí, že se veškerá Boží práce od času Genesis až po čas Zjevení naplňuje podle Bible a je dokončena (Zj 21:6-7).