Konference 2024: Položení základů pro obnovení křesťanství v Evropě

Křesťanské misijní centrum Sión pod záštitou církve Nové nebe nová země, Shincheonji, uspořádalo 15. června v Paříži Světovou konferenci pastorů 2024 (Global Pastors‘ Conference). Konference 2024 se účastnilo více než 7 000 účastníků včetně zhruba 1 000 pastorů z různých zemí Evropy. Událost zdůraznila potřebu porozumět knize Zjevení pro sjednocení a oživení křesťanství v Evropě. Pastoři vyjádřili touhu dále spolupracovat a dozvědět se více o Zjevení. 

Světová konference 2024, kde je více než 7000 lidí. Součástí programu byl seminář na téma Zjevení, který přednášel předseda církve Nové nebe nová země, Shincheonji.

Světová konference 2024 sjednotila mnoho pastorů z celé Evropy

Světová konference pastorů přichází v době, kdy křesťanství v Evropě a učení založené na Bibli upadá, věřící odcházejí z církví a kostely ztrácí svůj původní význam. 

Navíc rychlý nárůst ateismu, náboženského pluralismu a skandálů duchovních způsobil, že křesťanství ztratilo důvěru a těžko hledá cestu z krize.  

Světová konference 2024, které se zúčastnilo více než 7 000 účastníků včetně zhruba 1 000 evropských pastorů z různých křesťanských denominací, vzbudila značnou pozornost a je příležitostí k obnovení křesťanství a církví v Evropě. V první části konference proběhla diskuse pastorů na téma „Úloha pastorů pro duchovní osvětu křesťanů v dnešní době“. Pastoři z celé Evropy sdíleli o výzvách, kterým čelí křesťané dnešní doby, a také o tom, jaké kroky mohou podniknout duchovní vedoucí, aby znovu oživili křesťanství v Evropě. 

Důležitost knihy Zjevení

Součástí světové konference 2024 byl seminář na téma Zjevení, který je součástí cyklu série biblických seminářů, která začala 20. dubna tohoto roku na Filipínách. Biblický seminář byl uspořádán v reakci na četné žádosti pastorů, kteří touží po probuzení křesťanství v Evropě. 

Účastníci zhlédli část semináře vedeného předsedou Shincheonji panem Lee Man Hee „Svědectví o naplnění Zjevení“, který se konal 8. června v Jižní Koreji. 

Předseda církve Shincheonji, záznam ze semináře o knize Zjevení, který byl součástí světové konference 2024.

Předseda Lee během semináře řekl: „Boží dílo se naplňuje podle neměnné knihy Zjevení. Každý, kdo poslouchá tento seminář, musí vědět, o kom se ve Zjevení mluví.“ Zdůraznil: „Doufám, že všichni pastoři budou tato slova vnímat a učit o nich ve svých sborech. Musíte učit své členy v církvi, aniž byste něco přidávali nebo ubírali ze Zjevení.“ 

Po semináři s předsedou Lee měl slovo vedoucí Šimonova kmene církve Shincheonji pan Lee Seung Joo o významu biblických proroctví a jejich naplnění a obrátil se na evropské pastory s výzvou, aby se učili knihu Zjevení pro oživení svých církví. 

Vedoucí kmene pan Lee Seung Joo prohlásil: „Naplněná slova Zjevení v sobě mají život, a jakmile bude prostřednictvím těchto slov více lidí znovu stvořeno k Božímu obrazu a podobě, zažijí evropské církve také probuzení. Povzbuzuji vás, abyste se učili a vydávali svědectví ze Zjevení od 1. do 22. kapitoly prostřednictvím Křesťanského misijního centra Sión církve Shincheonji, které v posledních letech vytváří více než 100 000 absolventů ročně.“ Řekl tak ze zkušenosti s oživením víry v Evropě, kde vznikají nové a rychle rostoucí církve i v zemích, které jsou dnes považovány za nevěřící.  

Vedoucí Šimonova kmene církve Nové nebe nová země, Shincheonji. Vedl přednášku o významu biblických proroctví během světové konference 2024.

Reakce pastorů ze světové konference 2024

Při následné diskuzi mezi pastory jeden pastor z Rakouska poznamenal: „Udělalo na mě dojem, že se církev Shincheonji zaměřuje na prorocká slova zapsaná v Bibli. Chci pracovat s nadšenými a zářivými lidmi pro Boží království a dílo. Rád bych věděl, jak spolupracovat a dozvědět se více o Zjevení.“ 

Také pastor z Polska řekl: „Když jsem viděl evropské pastory a věřící, jak se sjednotili, vhánělo mi to slzy do očí. Chci se o tato slova podělit s více lidmi. Prosím, řekněte mi, jak mohu toto poselství šířit mnoha dalším lidem.“ 

„Učení, které vysvětluje knihu Zjevení, bylo opravdu hluboké a úžasné. Chci se o Bibli dozvědět více, a pokud mě pozvou do Koreje, hned si začnu připravovat letenku.“ O tento dojem se podělil pastor Delly Delphin Matondo z denominace Plné evangelium (Full Gospel). 

Mnoho dalších pastorů, kteří se zúčastnili světové konference 2024, také vyjádřilo velkou touhu slyšet více o učení církve Shincheonji a o knize Zjevení.  

Zájem o vzdělávání Křesťanského misijního centra Sión 

Zástupce církve Shincheonji uvedl: „Pastoři po celém světě si vyžádali další biblické semináře, aby se mohli dozvědět více o Zjevení. Plánujeme a připravujeme biblický seminář na konci tohoto roku, na který pozveme pastory z celého světa do Koreje. Prostřednictvím této akce chceme vytvořit platformu, kde se můžeme sjednotit v Bohu a v Jeho slově.“ 

Dále zmínil: „Po této světové konferenci se mnoho evropských pastorů ptalo, jak se mohou učit Zjevení od církve Shincheonji. Připravujeme místa a programy, kde se mohou učit, a budeme dále otvírat Křesťanská misijní centra Sión po celé Evropě, abychom rozšířili možnosti pro jejich vzdělávání.“ 

Podle údajů z konce května tohoto roku je zde 5 614 pastorů, kteří navštěvují biblické vzdělávání v Křesťanském misijním centru Sión. Kromě toho bylo k 5. červnu tohoto roku podepsáno MOU (memorandum o porozumění) s celkem 12 538 církvemi v 83 zemích. Uzavření MOU otevírá cestu vzájemné spolupráci. Dále se 1 341 církví ve 41 zemích se připojilo k církvi Shincheonji a změnily své názvy. 

Přejít nahoru