Dobrovolné dárcovství krve v Shincheonji „Life ON“, „Děkuji, že se staráte o národní krizi“

Dárcovství krve Shincheonji, církve Ježíšovy, které začalo s cílem vyřešit nedostatek krve v Koreji, dosáhlo nevídaného úspěchu. Během dvou týdnů se darování krve účastnilo 18.478 lidí. Členové Shincheonji darovali více než trojnásobek průměrné denní spotřeby krve ve všech zdravotnických zařízeních v Koreji. Toto dárcovství krve pomohlo vyřešit současný celostátní problém dodávek krve a poptávky po ní. Nedostatek krve přetrvával od začátku letošního roku v důsledku šíření koronavirové infekce (covid-19). Množství krve z odběrů v Koreji za první tři dny dárcovství přesáhlo spotřebu na necelých 6 dní.

Shincheonji, církev Ježíšova oznámila, že se do kampaně Life ON zapojilo celkem 27.026 lidí a z toho celkem 18.478 dokončilo skupinové dárcovství krve za dva týdny a překročilo tak více jak trojnásobně původní odhad dárců, který byl 6000 lidí. Je to velká pomoc při řešení nedostatku zásob krve v zemi. Centru pro kontrolu a prevenci nemocí se díky zásobám ulevilo.

Podle Blood Management Korejského červeného kříže je Shincheonji jediným případem, kdy tolik lidí darovalo krev během krátké doby 14 dnů. Toto darování krve odpovídá 3,5 dne krevních rezerv. Krevní rezervy na jeden den jsou průměrné množství krve, které za den spotřebují zdravotnická zařízení v celé zemi, což je 5029 jednotek za den. Dobrovolné dárcovství krve od členů Shincheonji, církve Ježíšovy pomohlo vyřešit národní nedostatek krve, který trval od začátku letošního roku.

Darování krve začalo s cílem vyřešit nedostatek krve, který se stal závažným kvůli šíření covidu-19. Vzhledem k pandemii covid-19 Omicron však nelze předvídat, jak velké množství darování krve bude možné s ohledem na zdravotní situaci dárců použít. Z toho důvodu bylo původním cílem shromáždit 6000 lidí, kteří převýší darováním množství použité krve na den. Z celkového počtu příchozích je přibližně 40 % lidí nezpůsobilých k dárcovství. Shincheonji, církev Ježíšova představila kampaň na darování krve „Life ON“ co nejvíce členům a propagovala tuto kampaň v celé zemi. Výsledkem bylo, že 18. dubna, což byl první den darování krve, navštívilo dárcovské centrum více než 3000 lidí a 2000 lidí skutečně darovalo krev, čímž dosáhly 6000 vhodných dárců za pouhé tři dny.

I přes toto úsilí však národní nedostatek krve nebyl vyřešen. Z toho důvodu se další členové z Shincheonji, církve Ježíšovy a jejich rodiny, kteří tuto zprávu slyšeli, zúčastnili dárcovství krve a dosáhli nebývalého zázraku, kdy během dvou týdnů darovalo krev 18.478 lidí.

Pracovník z Korejského krevního centra řekl: „Mnoho členů ze Shincheonji, církve Ježíšovy se účastnilo darování krve, aby pokrylo nedostatečné zásoby krve a poptávku. Takto jsme obdrželi dostatek krve k naplnění našeho denního průměrného cíle. Žádná jiná organizace toto nikdy neudělala.“ (Zdroj:Cheonji Daily News 2022.5.6)

Přejít nahoru