0307 Předseda Manhee Lee ve zvláštním oznámení žádá, “aby všechni členové církve plně spolupracovali při kontrole onemocnění”

Autor
Shincheonji
Datum
2021-07-23 09:17
Shlédnutí
799
7. března 2020

„Žádné vysílání, žádná bohoslužba - ani poté, co se církev vrátí do normálního provozu“: Přijata nejtvrdší opatření.

Předseda Man Hee Lee z církve Shincheonji, církve Ježíšovy, Svatyně stánku svědectví (Shincheonji, církev Ježíšova) se skrze speciální oznámení ze 7. března opět obrátil na členy [své] církve a požádal všechny o spolupráci při karanténních opatřeních.

Podle oficiálního oznámení církev [svým] členům sdělila:

● každý, u koho se objeví příznaky, související s COVIDem-19, musí být otestován
● ti, kteří jsou zaměstnaní ve zdravotnictví, pečovatelských domech a veřejných zařízeních, musí být testováni bez ohledu na přítomné příznaky,
● a všichni ostatní členové, kteří nemají žádné příznaky, jsou rovněž důrazně vyzváni, aby se nechali vyšetřit na virus

Stojí za pozornost, že oznámení obsahovalo jedno z nejpřísnějších opatření, které může náboženská skupina přijmout ve spolupráci s kontrolou a prevencí nemocí. Uvádí se v něm, že členové církve, kteří se na virus netestovali, se nebudou moci účastnit bohoslužeb ani poté, co se šíření viru COVID-19 utlumí a bohoslužby se vrátí zpátky do normálu.

Před nedávným oznámením Shincheonji, církev Ježíšova, průběžně vyzývala své členy k bedlivé spolupráci s orgány veřejného zdravotnictví – skrze čtyři zvláštní dopisy předsedy a dvacet formálních oznámení vydaných valným shromážděním církve.

Jeden z představitelů Shincheonji, církev Ježíšovy uvedl: „Je hluboce politováníhodné, že jsme měli několik případů porušení pravidel vlastní karantény a že někteří další členové byli pozitivně testováni a způsobili svým spoluobčanům újmu dříve, než se mohli identifikovat jako členové církve Shincheonji. Upřímně se za to omlouváme.“ A dodal: „Když se infekce rozšířila mezi naše členy Shincheonji, církve Ježíšovy, nemá důvod skrývat seznam jmen nebo záměrně zabraňovat vyšetřování.“

„Církev sice vyhovuje všem žádostem úřadů, ale je třeba přiznat, že existují situace, kdy je obtížné udržet kontrolu nad všemi aspekty 210 000 lidí. Z tohoto důvodu dochází k nedorozuměním, ale v žádném případě to není tak, že by církev nespolupracovala,” hájil se úředník.

„V současné době drtivá většina církve, více než 90 %, pečlivě dodržuje vládní opatření. Jak uvedly orgány ochrany veřejného zdraví, nedošlo k žádnému případu úmyslné nespolupráce,“ uvedl úředník, který zdůraznil odhodlání církve přispět svým dílem k zastavení nákazy. „Rozhodnutí předsedy Man Hee Lee přijmout přísná opatření a zakázat příchod na bohoslužbu komukoli, kdo nebude spolupracovat s orgány veřejného zdraví, jen zdůrazňuje vůli církve udělat vše, co je v našich silách, abychom pomohli ukončit COVID-19.“

Shincheonji, církev Ježíšova