0302 Prohlášení na tiskové Shincheonji, církve Ježíšovy, týkající se COVIDu-19

Autor
Shincheonji
Datum
2021-07-23 03:46
Shlédnutí
673
2. března 2020

Vážené dámy a vážení pánové z médií, omlouvám se. Doufal jsem, že se s vámi všemi setkám na vhodnějším místě, ale místo bylo náhle změněno. Je mi to upřímně líto. Nevím, jak se dostatečně omluvit.

I přesto začíná tisková konference, na které se chci omluvit všem občanům. Ohledně 31. pacienta, u něhož byl potvrzen COVID-19, se upřímně, jako předseda Shincheonji, omlouvám. Nebylo to úmyslné, ale došlo k mnoha potvrzeným případům. Vynaložili jsme maximální úsilí, ale všem jsme zabránit nemohli. Všichni občané, vyjadřujeme vám svou omluvu.

Státní orgány vyvinuly maximální úsilí, aby šíření COVID-19 v církvi Shincheonji v Daegu omezily. Také my v maximální míře spolupracujeme. Vládě vynaložíme veškerou personální i materiální podporu. Nenacházím dostatek slov pro to, abych se všem občanům omluvil. Nemám žádný výraz ve tváři, který bych mohl ukázat. Svou omluvu vyjadřuji hlubokou úklonou.

Vážení občané, odpusťte mi, prosím, mé nedostatky při řešení této situace. V této hektické době jsem velmi vděčný za snahu vlády vůči naší církvi. Je to práce, kterou bychom měli dělat my. Protože pro to ale nemáme dostatečné schopnosti, vyvinula vláda velké úsilí pro to, aby šíření omezila. Jsem hluboce vděčný a prosím vládu o odpuštění. Prosím, odpusťte mi.

Poskytneme maximální možnou personální a materiální podporu. Ani ve snu jsem nečekal, že k této situaci dojde. Nejsem si přesně jistý, proč to dopadlo právě takto. Vynaložíme maximální možné úsilí a jsme si vědomi i svých chyb. Věřím, že všichni znáte dvě oficiální prohlášení Shincheonji, církve Ježíšovy, která byla vydána v souvislosti s COVIDem-19.

Byl publikován speciální dopis, o kterém, jak se domnívám, informovala média. Nyní vám ho přečtu.

Drazí členové církve Shincheonji, církve Ježíšovy, vím, že všichni procházíte těžkým obdobím kvůli vypuknutí nemoci COVID-19. Úzce jsme spolupracovali s vládou, abychom tuto nemoc omezili a zastavili. Jsem zdrcen, když se dozvídám o velkých škodách, které tato epidemie způsobila členům církve v Daegu. Věřme v Boha a Ježíše a překonejme tuto krizi. S vírou v Boha a Ježíše, překonejme toto těžké období. Shincheonji se rozhodlo poskytnout úřadům seznam všech členů [církve] a spolupracovat při provádění kompletního průzkumu členů [církve]. Na virus necháme otestovat i studenty. Vše bude probíhat pod podmínkou, že vláda připraví opatření k zachování důvěrnosti osobních údajů. Plně spolupracujme s vládou a udělejme vše pro to, abychom tuto situaci překonali.
- 25. února, Man Hee Lee, předseda církve Shincheonji, církve Ježíšovy

Vážené dámy a vážení pánové, pokud bychom v církvi přirovnali vedoucí k rodičům, byli by věřící jako děti. Když se kolem šíří strašlivá nemoc, která některé dokonce přivede na smrt, kteří rodiče by jen přihlíželi? Přihlíželi by, aniž by je vyléčili?

Tato situace je neštěstím (kalamitou). Snažíme se ji ze všech sil zastavit a vláda se také snaží zabránit jejímu šíření. Jsem si jist, že všichni občané jsou stejného názoru. Teď není čas na hádky, kdo co udělal dobře a kdo co udělal špatně. V první řadě je třeba tuto krizi vyřešit ve prospěch země a lidí. Vyvíjíme maximální úsilí, takže nám pomohou i nebesa.

Chtěl bych vám říci ještě jednu věc. Uzavřeli jsme všechny naše pobočky a místa a pozastavili jsme všechna shromáždění. Všechny jsme je uzavřeli a nenechali jsme žádné místo, kde by mohli lidé sedět [a pracovat]. To lidem ztížilo práci. Musí věci řešit skrze domluvu, ale to se stalo obtížným. A my potřebujeme lidi na vykonání práce, ale chybí nám personální kapacity.

Protože máme málo personální kapacity, je pro nás obtížné spolupracovat v žádoucím rozsahu. Ale budeme se snažit šíření zastavit. Musíme ho zastavit nejen kvůli členům naší církve, ale i kvůli zemi a lidem. Domnívám se, že nyní není čas na debaty o tom, kdo má pravdu a kdo ne.

Jsem si jistý, že někteří z vás mají nedorozumění a přišli s otázkami. Doufám, že dnešní den bude příležitostí k tomu, abychom si tato nedorozumění vyjasnili a abychom i nadále spolupracovali.


Manhee Lee, předseda Shincheonji, církve Ježíšovy