0301 Dopis s výzvou politickým představitelům

Autor
Shincheonji
Datum
2021-07-23 03:43
Shlédnutí
550
1. března 2020

Obracíme se na [Vás,] politické představitele, včetně členů vládnoucích a opozičních stran a předsedů místních samospráv s naléhavou žádostí.

Shincheonji, církev Ježíšova, předložila seznam všech svých tuzemských i zahraničních členů, a také seznam studentů - v souladu s požadavkem orgánů veřejného zdravotnictví. V současné době pracovníci církve Shincheonji úzce spolupracují s jednotlivými středisky veřejného zdravotnictví, aby prostřednictvím telefonických hovorů provedli kompletní sčítací průzkum všech členů. Některé místní samosprávy však hovoří o podání žaloby na Shincheonji s tím, že se seznamy jsou údajně spojeny s určitými problémy.

Údajná obvinění zahrnují případy, kdy seznam členů církve [Shincheonji], který Korejské centrum pro kontrolu a prevenci nemocí (KCDC) předalo místním samosprávám, vynechal ze seznamu informace o nezletilých; časový odstup mezi seznamem studentů, který KCDC získalo (27. [února]), a doručením místním samosprávám následující den, nejasné adresy nebo chyby při porovnávání seznamů, které místní samosprávy obdržely. V jiném případě některé místní samosprávy předpokládaly, že osoba, která měla pozitivní test na COVID-19, je členem Shincheonji, i když ve skutečnosti nebyla. Na základě tohoto nedorozumění tvrdily, že seznamy jsou neúplné, a naznačovaly, že je to důvod k podání žaloby proti Shincheonji.

Zvýšil se také počet článků, které tvrdí, že Shincheonji, církev Ježíšova, neodhaluje některé své budovy. V době, kdy spoluobčané onemocní COVID-19, není důvod neuvádět některé budovy na seznamu, když je poskytnutí adres nezbytné pro dezinfekci. U objektů, které nebylo možné snadno identifikovat, jako jsou prázdné pozemky, pozemky, obytné domy v soukromém vlastnictví a uzavřené nebo nenahlášené budovy, byly všechny doplněny úřadům, ihned po jejich nalezení.

Vzhledem k tomu, že bylo uzavřeno 74 sborů [naší církve] po celé zemi, vyžádalo si to velké množství administrativní práce, a značně to ztížilo sledování všech aktualizací příslušných objektů v úzkém časovém rozmezí. Shincheonji není politická strana ani velká společnost, která by byla vybavená nejmodernějšími systémy - je to prosté shromáždění věřících lidí. Proto naše administrativní kapacita nemusí naplňovat očekávání veřejnosti. Upřímně žádáme veřejnost, aby se přestala snažit vykreslovat Shincheonji jako zločineckou organizaci narážkami na to, že se snažíme věci záměrně utajit, když ve skutečnosti jde o nedostatek lidských či technologických zdrojů.

Ačkoli můžeme být nedostateční, vynakládáme maximální úsilí na spolupráci s místními vládami pro zastavení šíření viru - jak je mj. vidět na případech vytvoření pracovních týmů s vládami v Incheonu a Gwangdju. Tyto místní vlády nás v našem úsilí také podporují. Prosím, nežeňte se za tvrdým zacházením se členy Shincheonji, ale [raději] nám pomozte, abychom mohli poskytnout co největší pomoc, místo toho, abychom se krčili ve strachu.

Orgány veřejného zdravotnictví uvedly, že v současné době jsou přibližně na 90 % hotovy se sčítáním členů [Shincheonji], pobývajících v Koreji. Než označíme ty, které se nepodařilo zastihnout, jako „ty, co se záměrně vyhýbají“, kvůli kterým je třeba mobilizovat policisty, žádáme vás, abyste jim dali ještě jednu šanci, vzhledem k tomu, že naprostá většina z nich na průzkumy odpověděla dobrovolně. Dokonce i v tuto chvíli členové Shincheonji zůstávají vzhůru přes noc a volají dalším členům, aby je dále zapojili do pokračující samokarantény a v případě potřeby se podrobili kontrole.

Upřímně se omlouváme za to, že někteří z [našich] členů nebyli otevření ohledně své náboženské příslušnosti předtím, než u nich byla potvrzena infekce, což tím pádem hrálo roli při zvýšení počtu potvrzených pacientů. Nicméně poselství, které jsme již dlouho chtěli předat veřejnosti, je, že čím více političtí představitelé a média nevybíravě označují Shincheonji za "zdroj" COVIDu-19, tím je pro členy [naší církve] děsivější otevřeně hovořit o své náboženské příslušnosti.

Mezi členy církve Shincheonji je řada lidí, kteří jsou vystaveni fyzickému napadání, pronásledování, a dokonce i ohrožení života ze strany svých rodin - jen proto, že se rozhodli vést svůj život víry v Shincheonji. Více, než 1 500 členů se stalo obětí nezákonných činů, jako je zavírání a fyzické násilí - když byli odvedeni do takzvaných „Sektářských poradenských center“. Během pronásledování byly dvě ženy připraveny o život [v tomto případě] svým manželem a otcem. Dne 26. února přišla o život další členka, a stala se tak třetí obětí.

Naléhavě všechny žádáme, aby přestali se stigmatizací, záští a obviňováním. Hlavní prioritou by v této době měla být mobilizace všech možných zdrojů na rychlé omezení šíření COVIDu-19.

Ustanovnte prosím ohleduplná opatření - s ohledem na to, že lidé, kteří jsou součástí Shinchonji, jsou právě ti občané Koreje, kteří si zaslouží ochranu [své] země, aby nemuseli žít ve strachu a obavách. Nyní potřebujeme opatření, která apelují na veřejnost s tím, abychom všichni dali síly dohromady a společně překonali krizi veřejného zdraví.

Shincheonji plně spolupracuje s místními vládami a orgány veřejného zdravotnictví, které věnují maximum času a úsilí tomu, aby se virus přestal šířit, v čemž budeme pokračovat i v budoucnu, ne-li ještě více.


Shincheonji, církev Ježíšova