0228 Veřejný dopis s naléhavou žádostí od církve Shincheonji v souvislosti s COVID-19

Autor
Shincheonji
Datum
2021-07-23 03:39
Shlédnutí
593
28. února 2020

Našim spoluobčanům bychom rádi chtěli vyjádřit slova útěchy – těm, kteří se snaží společně překonat tuto těžkou dobu. V zájmu omezení šíření nového koronavirového onemocnění (COVID-19) poskytla Shincheonji, církev Ježíšova přesné informace o všech [svých] členech, přidružených místech a studentech – jak v Koreji,
tak i v zahraničí, a s využitím všech svých možností spolupracujeme na všech opatřeních jihokorejských úřadů a vyvíjíme maximální úsilí o prevenci a léčbu.

Nejprve vysvětlíme dosavadní situaci.

Shincheonji, církev Ježíšova poskytla zdravotnickým orgánům, na jejich žádost, seznam všech 245 605 členů. Seznam 212 324 členů v Koreji jsme poskytli 25. [února] a seznam 33 281 členů v zahraničí 26. [února]. Co se týče studentů – nebyli oficiálně zaregistrováni jako členové Shincheonji, církve Ježíšovy, tudíž církev nemohla nerozvážně poskytnout seznam studentů. Dne 27. [února] si však zdravotní úřady vyžádaly seznam pod podmínkou, že v případě jeho úniku ponesou právní odpovědnost, takže jsme seznam 65 127 studentů (54 176 v Koreji a 10 951 v zahraničí) zkontrolovali a obratem poskytli.

Korejské centrum pro kontrolu a prevenci nemocí (KCDC) zaslalo tento seznam místním samosprávám pod podmínkou zachování důvěrnosti. Dne 26. [února] začalo 17 měst a provincií provádět telefonické průzkumy u věřících z církve Shincheonji, církve Ježíšovy, a ti, u nichž se objevily příznaky, byli jako první testováni na nákazu.

V souvislosti s COVID-19, tvrzení, že Shincheonji, církev Ježíšova, záměrně tají počet svých členů, je zcela nepravdivý. Shincheonji si je vědoma současné zdravotní krize, a vzhledem k tomu, že zdraví a bezpečnost občanů a věřících považuje za nejvyšší prioritu, předložila informace založené na faktech.

Člen organizace, která pomlouvá církev Shincheonji, zažaloval církev Shincheonji za porušení zákona o kontrole a prevenci infekčních onemocnění s tím, že odmítá předložit údaje nebo poskytuje nepravdivé údaje, což však není pravda, jelikož spolupracujeme a poskytujeme informace, požadované zdravotnickými úřady. Co se týče nedávných obvinění ze zpronevěry a porušení důvěry, organizace a její členové, kteří pomlouvali Shincheonji, církev Ježíšovu, podali v roce 2019 trestní oznámení na předsedu církve Shincheonji ze zpronevěry a porušení důvěry, což vedlo k vyšetřování policií v Gwacheonu, která případ uzavřela jako „zproštěn podezření (viny)“ a zaslala jej pobočce Anyang okresního státního zastupitelství v Suwonu. Tento případ se překrývá s nedávným obviněním.

Hon na čarodějnice proti Shincheonji, církvi Ježíšově, je však doveden do extrému, a nyní, když to podnítilo domácí násilí a pronásledování, které vedlo ke smrti jednoho z našich členů, nemůžeme jinak než vyjádřit naše stanovisko. Toto je naše upřímná žádost. Prosíme, zastavte proklínání a nenávist vůči Shincheonji. A žádáme některá média, která Shincheonji pomlouvají a utlačují pomocí nepotvrzených informací a falešných zpráv, aby s tím okamžitě přestala.

Jen z toho důvodu, že patří k Shincheonji, byli zabiti již dva členové – jeden v roce 2007 a druhý v roce 2018 - oba rodinným příslušníkem. Ze stejného důvodu čelila další členka v Ulsanu násilí a pronásledování ze strany svého manžela, což ji 26. února dohnalo k tomu, že si vzala život.

Tato členka církve v Ulsanu kvůli své příslušnosti k církvi Shincheonji zažívala domácí násilí a krátce před svou smrtí byla z náboženských důvodů napadena a oznámila to policii. Osm dní od potvrzení prvního případu COVID-19 v církvi Shincheonji, církvi Ježíšově, došlo k úmrtí v důsledku náboženského pronásledování.

Je v Koreji nepřipojení se k hlavním církvím důvodem k úmrtí? Vyzýváme k odhalení pravdy ohledně tohoto případu. Neodmítejte jej prosím jako pouhou záležitost související s náboženstvím nebo rodinou, ale prosíme, zabývejte se zásadní povahou problému. Shincheonji, církev Ježíšova, nevytvořila COVID-19. Jsme občané, kteří se řídili pokyny úřadů, a jsme oběti.

Znovu zdůrazňujeme, že jsme neměli v úmyslu zdržovat poskytnutí seznamu [našich] členů a ani jej skrývat. Je však pravda, že poskytnutí takového seznamu nebylo pro církev Shincheonji, církev Ježíšovu, snadným rozhodnutím. Mezi našimi členy je mnoho těch, kteří kvůli své víře trpí domácím násilím, pronásledováním,
a dokonce i ohrožením života. Toto je podloženo svědectvím mnohých členů, kteří jsou odváděni do takzvaných „Sektářských poraden“ a čelí omezování svobody, násilí a nezákonným činům. Jejich počet činí více než 100 členů [z naší církve] ročně. Během takovéhoto pronásledování přišly o život dvě naše členky. Jednu zabil její manžel a druhou, její otec a 26. října se objevila třetí oběť.

Velmi se omlouváme za infekce, způsobené některými z členů, kteří se zpočátku zdráhali odhalit svou příslušnost k Shincheonji. Protože však známí politici a média den za dnem Shincheonji tvrdě kritizovali, a dokonce ji označovali za epicentrum viru, muselo být mnoho těch, kteří se báli říci, že jsou členy Shincheonji. Ještě jednou vás prosíme o pochopení.

Členové církve Shincheonji jsou obyčejní korejští občané, kteří před potvrzeným případem poctivě dodržovali pokyny vlády a místních úřadů. Shincheonji, církev Ježíšova přijímá vaše výtky s veškerou vážností. Uvědomte si však, že naši členové jsou vaši obyčejní sousedé, kteří se takových výtek a chladných pohledů obávají.

Od doby, kdy k této situaci došlo, bylo nahlášeno již asi 4000 případů bezpráví vůči členům Shincheonji, které zahrnují: výpovědi z pracovního poměru, šikanu na pracovišti, domácí pronásledování, nálepkování a pomluvy.

Prosíme vás, ihned zastavte proklínání a pronásledování členů Shincheonji. Žádáme též média, která na základě tvrzení pomlouvačů přinášejí falešné, spekulativní nebo jednostranné zprávy, aby s tím okamžitě přestala. Prosíme, přestaňte vykreslovat Shincheonji jako hlavního viníka epidemie COVID-19 tím, že pasivní postoj našich členů, způsobený strachem, zaměníte za činy, jejichž cílem je šíření viru. Přijmeme veškerá možná opatření na ochranu našich členů. Také budeme jako obvykle bojovat až do konce proti falešným zprávám a „sektářskému“ nálepkování, které hlavní církve provádějí, aby ochránily své zákonné zájmy.

V souvislosti s koronavirem došlo ke dvěma úmrtím členů Shincheonji a tvrdé pronásledování vedlo ke smrti jednoho člena naší církve. Nezapomínejte prosím, že my, církev Shincheonji, jsme také oběťmi COVID-19.

Ústředí církve Shincheonji a pracovníci církve po celé Koreji spolupracují s místními samosprávami a telefonují členům církve, včetně těch, kteří nejsou momentálně k zastižení. Slibujeme, že vyvineme maximální úsilí při spolupráci se zdravotnickými orgány a místními vládami, aby epidemie COVID-19 co nejdříve skončila.


Shincheonji, církev Ježíšova