0223 Prohlášení Shincheonji, církve Ježíšovy k novému koronavirovému onemocnění (COVID-19)

Autor
Shincheonji
Datum
2021-07-23 03:35
Shlédnutí
621
23. února 2020

Vážení korejští spoluobčané,

my v Shincheonji, církvi Ježíšově (Shincheonji) považujeme za hluboce politováníhodné, že korejští občané, včetně těch, kteří navštěvují Shincheonji, byli nakaženi novým koronavirovým infekčním onemocněním (COVID-19), což u mnohých vyvolalo obavy. Shincheonji v maximální míře spolupracuje s korejskými zdravotnickými úřady na prevenci proti šíření tohoto viru.

Všem 245 000 členům Shincheonji, včetně 9 294 členů církve Daegu a 201 členů, kteří navštívili církev Daegu, bylo oznámeno, aby omezili [své] venkovní aktivity.

Večer, v den, kdy byl potvrzen 31. případ (18. února), poskytlo Shincheonji městu Daegu seznam těch, kteří se připojili k bohoslužbě právě na onom místě, kterého se účastnil potvrzený pacient. Následujícího dne (19. února) v 6 hodin ráno, byl konečný seznam předán Korejskému centru pro kontrolu a prevenci nemocí (KCDC). Vzhledem k tomu, že počet potvrzených případů se zvyšoval, vyžádalo si KCDC večer, 19. února, úplný seznam členů sboru církve v Daegu a Shincheonji odpovědělo poskytnutím seznamu následující den (20. února).

V současné době ukončilo přechod do samo-karantény 9 294 členů církve Daegu, a podstupují kontrolu na COVID-19. Od 18. února byly zastaveny církevní aktivity členů, a to včetně shromáždění, bohoslužeb, evangelizace atd. a Shincheonji denně kontroluje ty, kteří vykazují příznaky viru a úzce při tom komunikuje s KCDC.

Kromě toho bylo 18. února, kdy byl potvrzen první případ z církve v Daegu, nařízeno uzavření 1100 církevních a přidružených budov po celé zemi, které do 21. února dokončily dezinfekci. Dne 22. února byl stav dezinfekce veřejně publikován, a spolu s adresami všech církevních budov a přístavků byl sdílen s KCDC. Tyto informace jsou veřejnosti přístupné na oficiální domovské stránce Shincheonji.

Kromě toho bylo po identifikaci 201 členů, kteří navštívili církev v Daegu, od konce ledna do 18. února, poučeno, aby se neprodleně dali do karantény a kontaktovali veřejná zdravotnická zařízení. Seznam těchto členů byl předán KCDC a příslušným místním samosprávám, například těm v Seoulu a provincii Gyeonggi.

Podle údajů, zveřejněných KCDC k dnešní deváté hodině ranní (23. února), se z 556 potvrzených pacientů 309 týká Shincheonji. Aby se minimalizovalo šíření viru mezi celou místní komunitou, kontroluje Shincheonji příznaky všech členů církve v Daegu a 201 návštěvníků této církve, a zároveň pro úzkou spolupráci předává informace KCDC.

V případě 670 členů církve v Daegu, které se nepodařilo zastihnout, vyvíjí Shincheonji, společně s orgány veřejného zdravotnictví úsilí, aby se k nim dostalo. 387 z nich bylo instruováno, aby se nechali otestovat na infekci. Jsou prováděna veškerá možná opatření ke kontaktování zbývajících 283 osob, které se nepodařilo zastihnout z důvodu, že již delší dobu nenavštěvují církev.

Shincheonji, církev Ježíšova, vynakládá maximální úsilí, aby zabránila dalšímu šíření COVID-19, a zároveň aktivně spolupracuje s jihokorejskou vládou a orgány veřejného zdravotnictví. Od začátku ledna dalo ústředí církve Shincheonji, prostřednictvím oficiálních oznámení, celkem čtyřikrát pokyn 74 církvím po celé zemi, aby v zájmu ochrany věřících omezili vstup do církevních budov těm, kteří v nedávné době cestovali do Číny, byli v kontaktu s takovými návštěvníky nebo vykazovali příznaky nachlazení, jako je horečka a kašel. Od 18. února byla zakázána veškerá shromáždění.

Protože Shincheonji chápe a sdílí hluboké obavy a znepokojení občanů v souvislosti s novým koronavirem, snaží se šíření COVID-19 řešit. Je nám však líto, že některá média záměrně zneužívají této příležitosti k pomluvám Shincheonji a vysílají [do světa zprávy], jako by Shincheonji tuto situaci záměrně zakrývala.

Shincheonji s orgány veřejného zdraví udržuje úzkou komunikaci a vyvíjí veškeré možné úsilí pro co nejdřívější zastavení této nákazy. Žádáme ty, kteří vysílají spekulativní příběhy nebo se zlým úmyslem šíří nepodložený obsah o Shincheonji, aby toho zanechali.

V zájmu urychlení procesu ukončení epidemie předala Shincheonji orgánům veřejného zdraví úplný seznam členů církve v Daegu. Tento seznam však unikl na veřejnost, takže se členové Shincheonji stali terčem neoprávněného bezpráví, jako je např.: nucená dovolená, diskriminace, urážky, a dokonce i nátlak, aby v rámci místní komunity opustili svá zaměstnání.

Ti, kteří navštěvují Shincheonji, jsou také občané Korejské republiky, kteří vedli svůj každodenní život v důvěře v opatření karanténních orgánů v boji proti COVID-19. Jsou to právě oni, kdo se stali obětí COVID-19.

COVID-19 je virus, který vznikl v Číně a rozšířil se do Koreje. Žádáme všechny, aby uznali, že členové Shincheonji jsou jednou z největších obětí COVID-19 a nesou hlavní tíhu ohledně rozšíření viru. Upřímně všechny žádáme, aby přestali s bezdůvodným pomlouváním a nenávistí, namířenou proti členům Shincheonji.

Současnou situaci bychom měli překonat společným úsilím vlády a všech občanů, včetně těch, kteří jsou součástí Shincheonji. Znovu slibujeme, že zůstaneme plně odhodláni udělat vše, co bude v našich silách, aby tato nákaza co nejdříve skončila. Také znovu žádáme členy Shincheonji, aby plně spolupracovali s úřady.

Upřímně doufáme v rychlé ukončení epidemie a v úplné uzdravení potvrzených pacientů.

Děkujeme.


Shincheonji, církev Ježíšova