0221 Shincheonji, církev Ježíšova od 18. února uzavřela budovy církve

Autor
Shincheonji
Datum
2021-06-29 00:34
Shlédnutí
677
21. února 2020

Dezinfekce všech budov byla dokončena 21. února. Proběhla aktivní spoluprací s karanténními úřady a místními samosprávami.

Počínaje 18. únorem prováděla Shincheonji, církev Ježíšova, dezinfekci svých 74 budov církví a souvisejících budov po celé zemi prostřednictvím úřadů veřejného zdraví a dalších institucí.

Od 18. února valné shromáždění Shincheonji, církve Ježíšovy, uzavřelo všechny církve a jejich přidružené budovy, včetně kanceláře valného shromáždění, a zastavilo veškeré aktivity, jako jsou shromáždění, evangelizace atd.

Kromě toho SCJ poskytla orgánům veřejného zdraví a každému zdravotnickému zařízení seznam všech členů církve v Tegu a seznam členů, kteří církev v Tegu navštívili. Členům byl dán pokyn, aby šli do samokarantény a kontaktovali veřejná zdravotnická zařízení, a v současné době procházejí vyšetřením na COVID-19.

Shincheonji, církev Ježíšova, řekla: „Považujeme za hluboce politováníhodné, že korejští občané byli nakaženi novou koronavirovou infekční nemocí (COVID-19), která vyvolala obavy mnoha lidí. Vynakládáme maximální úsilí k tomu, abychom se řídili pokyny karanténních úřadů a místních samospráv a poskytli veškeré informace, které si orgány veřejného zdraví vyžádaly. S úřady budeme i nadále plně spolupracovat."


Shincheonji, církev Ježíšova